भाषा

Primary tabs

कुमार जावडेकर's picture
कुमार जावडेकर in जे न देखे रवी...
23 Feb 2019 - 7:02 pm

जिंकण्याची, हारण्याची सारखी भाषा कशाला?
तारण्याची, मारण्याची सारखी भाषा कशाला?

देव अथवा देश दोन्हीं कल्पना या माणसांच्या
व्यर्थ त्यांनी भारण्याची सारखी भाषा कशाला?

माणसांनी घेत जावी काळजी; पण - माणसांची
देवळे उद्धारण्याची सारखी भाषा कशाला?

रोज थोड्या मिळकतीने जुळवतो मी दोन टोके
कर नवे आकारण्याची सारखी भाषा कशाला?

मानतो मी एक बिंदू-मात्र आहे या जगी पण -
सूक्ष्मता स्वीकारण्याची सारखी भाषा कशाला?

- कुमार जावडेकर

गझल

प्रतिक्रिया

वन's picture

25 Feb 2019 - 9:40 am | वन

छान !

प्राची अश्विनी's picture

25 Feb 2019 - 3:31 pm | प्राची अश्विनी

सुरेख!