षंढ

Primary tabs

चिनार's picture
चिनार in जे न देखे रवी...
19 Feb 2019 - 2:02 pm

प्रेरणा :
https://www.misalpav.com/node/44145

घटना "ती" ऐकताच आम्ही पेटलो..
कॅण्डल लावुनी आलो...अन मग विझलो..|
स्वप्नातही अणुबॉम्ब बघुनी "झिरपलो"
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

घेतला ग्लासात सोडा अन म्हणालो युद्धाच्या बाता सोडा..
जास्तीत जास्त "त्यांच्याशी" क्रिकेट खेळणं सोडा...|
बीयर चिल्ल्ड नाही म्हणून ओरडाया लागलो..
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

म्हणे राजकारण नको ह्या विषयी..
'युती'च्याच गोष्टीत घेऊ "आघाडी"...|
गळ्यात पडून सेल्फ्या लगेच घेऊ लागलो..
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

नको तिथे "तुका" आम्हाला आठवतो..
उगी राहून मग आम्ही जे होईल ते बघतो..|
नाठाळा माथी काठी, हाणणेही विसरलो..
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

होऊच द्या पुन्हा एकदा सव्हिस अकरा..
बिर्याणीला आहेच पुन्हा तयार बकरा...|
अवस्थेला व्यवस्थेचे कोंदण देऊ लागलो..
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

महाराज..स्वराज्य निर्मिले तरी कशास?
इथे घाबरतो आम्ही पाहुनी सश्यास..|
घायाळ हरिणी बघून पळू लागलो..
असे षंढ आम्ही कैसे निपजलो ||

कविता पोस्टवुनी कर्तव्य केले | अन लगेच "लाईक" मोजाया घेतले |
कमेंट अन स्मायल्या रोजच्याच आम्हा | हेच आमुचे शस्त्र अन हाच अमुचा बाणा |
नेत्यांवर चर्चा हीच आमची भाकर | त्यांनाच देतो शिव्या अन त्यांचेच आम्ही चाकर |

काय विचारता आम्हा षंढ कैसे निपजले |
जिथे पेरले वेगळे अन रोपटे भलंतेच उगवले ||

कविता

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

19 Feb 2019 - 2:04 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

हे व्हर्जनही आवडले
लगे रहो
पैजारबुवा,

नाखु's picture

19 Feb 2019 - 2:20 pm | नाखु

जिथे पेरले वेगळे अन रोपटे भलंतेच उगवले ||

वैचारिक गाजरगवत निर्मूलन ही सद्य परिस्थितीत एक मूलभूत गरज आहे.
मुवि संपादित बाबा वचने प्रकरण सतरा पृष्ठ अठरा.
नितवाचक अडाणी नाखु पांढरपेशा

चिनार's picture

19 Feb 2019 - 4:43 pm | चिनार

धन्यवाद !!

मोहन's picture

19 Feb 2019 - 4:57 pm | मोहन

फारच सुंदर !