मनोमनी

Primary tabs

Patil 00's picture
Patil 00 in जे न देखे रवी...
26 Jun 2018 - 3:36 pm

मनोमनी
मनोमनी कोणाच्या काय असते
कधी नाही कळायचे।
समजा कळले असते तर
अग बाई!अरेच्चा! व्हायचे।।

चारोळ्या