मूठ / कर्ज

Primary tabs

संदीप-लेले's picture
संदीप-लेले in जे न देखे रवी...
16 Feb 2018 - 11:08 pm

मूठ
झाकली मूठ
म्हणे सव्वा लाखाची
दाबली मूठ
ती मात्र तिजोरी कुबेराची

कर्ज
अर्जावर अर्ज
तरी नाही गरिबाला कर्ज
हात करा ओले
मिळेल अर्जाशिवाय कर्ज

चारोळ्या