आहे एक उस.......

Primary tabs

दमामि's picture
दमामि in जे न देखे रवी...
18 Jul 2015 - 6:39 pm

प्रेरना होता एक उस
माझी पहिलीच जिलबी आहे. गोड मानुन घ्या.

आहे एक ऊस
तिला उंडरताना पाहुन
आतल्या आत फुटनारा
डांबरट हुडपणाने तिच्या
कचकटून हुबारनारा
आहे एक ऊस
बापाच्याही हातात,
उगिचच रेंगळणारा
ओल्या फोकासारखा
चिवटपणा जपणारा
आहे एक ऊस
लाडं लाडं बोलल्यावर
सार काय फाडनारा
हेरून उघड्या पोट-या
अलवार हलनारा
हवा एक फडा ऊस
गावापासून दुर कोप-यात
तिच्यशी झोंबताना
फटफटीत चांदण्यातही
पुनापुना उठनारा
होता एक ऊस
फक्त मला अन
मलाच हाननारा
सगळ्या पोरातून फक्त
माझ्याच पाठीवर बसणारा
-( ऊसाच्या दांडक्यामुळं मार खाल्लेल्या सर्व समदुःखींना समर्पित )

dive aagarविडंबन

प्रतिक्रिया

खटपट्या's picture

18 Jul 2015 - 6:51 pm | खटपट्या

आवडली!!

टवाळ कार्टा's picture

18 Jul 2015 - 7:24 pm | टवाळ कार्टा

;)

बोका-ए-आझम's picture

18 Jul 2015 - 7:40 pm | बोका-ए-आझम

ही अप्रतिम फिल्मेबकावली आठवली आणि ड्वाले पानावले।दमामि, जाओ, ऊस आदमी का साईन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया - ऊससे डायबेटिस होता है!

ऊस को जाके कहो डायबेटिस नही रे बाबा फ्रॅक्चर होता है!

कंजूस's picture

18 Jul 2015 - 8:13 pm | कंजूस

मिरासदार गावरान उसाला घाबरायला लागले?

अत्रुप्त आत्मा's picture

18 Jul 2015 - 9:14 pm | अत्रुप्त आत्मा

एक होती घुस
तिला लावली कुणीतरी फूस!
द मामी मामी म्हणत पाडते ती जिल्ब्या
अर्ध वट पावसाताल्या गारेग्गार कुल्फ्या!

ल्लुल्लुल्लुलुल्लुल्लू :P

टवाळ कार्टा's picture

18 Jul 2015 - 9:20 pm | टवाळ कार्टा

तोडून लाईन तु मध्येच घूस
आत बसलेल्याला स्वतःच पूस
उस हवाय का उस

टवाळ कार्टा's picture

18 Jul 2015 - 9:21 pm | टवाळ कार्टा

lllluuuulllluuuu

हे र्हायलेले :)

अत्रुप्त आत्मा's picture

18 Jul 2015 - 10:23 pm | अत्रुप्त आत्मा

ह्या ह्या ह्या ह्या! :-D जबराट रे टक्कुमकूशोनु! :P

टवाळ कार्टा's picture

19 Jul 2015 - 1:31 pm | टवाळ कार्टा

कसच्चं कसच्चं :)

अजया's picture

18 Jul 2015 - 9:41 pm | अजया

अच्र्त ब्व्लत !

पैसा's picture

18 Jul 2015 - 11:17 pm | पैसा

टक्या लहान असताना कोल्हापूरला होतास काय रे उसाने मार खायला? बांद्याचो मरे तू?

कविता खूप बारकाईने पुन:पुन्हा वाचली. अजिबात समजली नाही. त्यामुळे कोणीतरी 'रस'ग्रहण करण्याच्या प्रतीक्षेत.

तुमी यक नंबरचे शाकाहारी दिसता!!!

हाहाहा! अशा बाबतीत तर होय. त्यामुळेच कळाली नाही. माझ्या अंदाजाप्रमाणे ही दोन उसांच्या कांड्यांची प्रेमकथा असावी.

सोंड्या's picture

19 Jul 2015 - 2:33 am | सोंड्या

त्यासाठी पेरनेची पेरना वाचायला लागतीया

बाकी काईपन बोल दादूस कवितेवर प पु कै दादा कोंडकेंची छाप हय.
येकदम झ्यांटीमेंटीक बोल
आवर्ली आपल्याना

अगदी बरुबर
आनि ठ्यांकू पन!