वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न.

Primary tabs

सरपंच's picture
सरपंच in पुस्तक पान
24 Feb 2008 - 10:03 pm

नमस्कार,
मिसळपाव वर नव्याने दाखल झालेल्या लोकांना काही गोष्टी
करण्यासाठी जरा अडचण जाणवते तसेच नवीन सुविधा देऊ केल्यास त्याची ओळख
सुद्धा करून देता यावी या हेतूने हे सदर सुरू करीत आहोत. संकेतस्थळावर
कुठलीही गोष्ट कशी करावी या विषयी चर्चा सुरू करण्या आधी कृपया येथे बघून
घ्यावे की तो प्रश्न आधीच कुणी विचारलेला तर नाहीये ना  ?

काही प्रश्नांचे दुवे.

१) सदस्य होण्यापूर्वी वाचलेच पाहिजे असे काही.
२) टंकलेखन साहाय्य
३) मिसळपाव वर फोटो कसा चढवावा?
४) मिपावर मोबाईलवरून फोटो कसा चढवावा
५)काही नेहमीचे प्रश्न व त्याची उत्तरे
७) वाचनखुणा कशा साठवाव्या?
८) दुवा (लिंक) कसा द्यावा.

प्रतिक्रिया

साहित्य संपादक's picture

18 May 2020 - 6:17 pm | साहित्य संपादक

@Nupur Padekar,
तुम्हाला व्यनि केला आहे. पहा.

शेर भाई's picture

20 Jun 2020 - 2:20 pm | शेर भाई

मूळ नाव आणि मि पा नाव वेगवेगळे ठेवता येते का ??
उदा. माझ्या मूळ नावा ऐवजी मला "शेर भाई" नाव ठेवायचे आहे, करता येईल का??

पैलवान's picture

20 Jun 2020 - 3:29 pm | पैलवान

हॉटेलात आलेली माणसं
सध्या 6 सदस्य हजर आहेत.

पैलवान
संजय क्षीरसागर
साखरेचा दाणा
सेरू०९२७
गवि
स्वलेकर

पैलवान, गवि, साखरेचा दाणा ही खरी नावे नसावित असा अंदाज आहे. तस्मात तुम्हालाही नाव बदलून घेता यायला अडचण नसावी असा अंदाज आहे.
करायचे असेल तर प्रशांत यांना व्यनि करा.