(शोध)

गड्डा झब्बू's picture
गड्डा झब्बू in जे न देखे रवी...
5 Feb 2022 - 11:34 am

प्रेर्ना :)

बाटलीतुन वाहणारे
ओतताना लहरणारे
सोड्यातून उमलणारे
बर्फाशी झुंजणारे
चषकाच्या पृष्ठभागी
बुडबुडे साकारणारे
ढोसतो मी अल्प काही

जाणिवेला छेडणारे
नेणिवा थिजवणारे
मेंदूस व्यापणारे
तनूस डुलवणारे
ओठांच्या फटीतून
अशाश्वत भासणारे
बोलतो मी मूढ काही

( flying Kiss )मांडणीकलासंगीतपाकक्रियाकविताविडंबनगझलशुद्धलेखनविनोदसमाज

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

5 Feb 2022 - 11:44 am | मार्कस ऑरेलियस

क्या बात है क्या बात है =))))

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

5 Feb 2022 - 2:10 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

हे व्हर्जनही बेस्ट आहे
पैजारबुवा,

कर्नलतपस्वी's picture

5 Feb 2022 - 2:19 pm | कर्नलतपस्वी

मस्तच,
अंतरागांतुन वाहणारे
अतंरगाला झोबणारे
बोलतो मी गुढ काही
सत्य कोणी मानणारे
भुवरी या मिळणार नाही