तुझे गाणे

Primary tabs

अनुस्वार's picture
अनुस्वार in जे न देखे रवी...
12 Dec 2021 - 11:51 am

मी पाऊस झालो सखे
तू माती होशील का?
स्पर्शाने माझ्या अलगद
तू सुगंध होशील ना?

मी दरीत येऊन पडलो
तू वारा होशील का?
शीर्षासन करून मग मी
जग पायाखाली घेईल ना.

तू रात्र अबोली हो ना
मी चंद्र सखा तुज भेटेल.
तू पहाट होशील तेव्हा
मी तुझ्याच कुशीत झोपेन.

सुख बिंदू झेलायला
तू गवताचे पाते हो ना.
आयुष्याच्या धक्क्यांना मग
मी अलगद सोशीत जाईल.

जरी विस्कटली घडी जीवनाची
तू अशीच हसरी राहशील?
मी वचनाने मज बांधून घेतो
हे गाणे तुझ्याच साठी गाईल.

प्रेम कवितामाझी कवितामुक्त कविताकविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

Bhakti's picture

12 Dec 2021 - 12:45 pm | Bhakti

वाह!आवडली रचना!

कर्नलतपस्वी's picture

12 Dec 2021 - 2:00 pm | कर्नलतपस्वी

किती अपेक्षा करशील सखया
रिक्त जेव्हां होईन मी
खीशे तू माझे भरशील ना
मग आयुष्याच्या धक्कयानां
नक्कीच मी सोशील ना........

छान लिहिले आहे.

अनुस्वार's picture

13 Dec 2021 - 12:21 pm | अनुस्वार

धन्यवाद.

Bhakti यांचेही आभार.