.

व्यंगचित्र

Primary tabs

वागबोंद्रे's picture
वागबोंद्रे in मिपा कलादालन
12 Jan 2021 - 9:42 am

"तिमिरातुनी तेजाकडे"

1

आपल्या देशात अश्या काही संकल्पना आहेत, ज्या चुकिच्या आहेत, हे माहित असुनही आपन त्या बदलू शकत नाही. यापैकिच एक आज मांडन्याचा प्रयत्न केला आहे.

1

प्रतिक्रिया

योगेश कोलेश्वर's picture

12 Jan 2021 - 11:21 am | योगेश कोलेश्वर

सुन्दर..

टर्मीनेटर's picture

12 Jan 2021 - 11:33 am | टर्मीनेटर

छान... येउदेत अजून 👍

वागबोंद्रे's picture

12 Jan 2021 - 6:02 pm | वागबोंद्रे

Ho ho nakkich.

मुक्त विहारि's picture

13 Jan 2021 - 11:45 am | मुक्त विहारि

सहमत आहे

मुक्त विहारि's picture

12 Jan 2021 - 11:39 am | मुक्त विहारि

आवडले....

चौथा कोनाडा's picture

12 Jan 2021 - 5:09 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, भारीच !

सरिता बांदेकर's picture

12 Jan 2021 - 5:29 pm | सरिता बांदेकर

हा हा हा

बाप्पू's picture

12 Jan 2021 - 6:32 pm | बाप्पू

अजुन येउदेत.

नि३सोलपुरकर's picture

13 Jan 2021 - 11:08 am | नि३सोलपुरकर

मास्तर , १ नंबर .

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

13 Jan 2021 - 2:37 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

और अने दो
पैजारबुवा,

श्रीरंग_जोशी's picture

13 Jan 2021 - 10:33 pm | श्रीरंग_जोशी

व्यंगचित्रे आवडली. मास्तर भारी वाटले.

अनन्त्_यात्री's picture

17 Jan 2021 - 4:44 pm | अनन्त्_यात्री

रेखाटन आवडलं.

Nitin Palkar's picture

19 Jan 2021 - 7:42 pm | Nitin Palkar

प्राइम व्हिडिओवरील 'पंचायत' धारावाहिक आठवली.

पियुशा's picture

19 Jan 2021 - 7:47 pm | पियुशा

mast