श्रीगणेश लेखमाला २०२० - || श्री गणराया ||

Primary tabs

Giriratn Raje's picture
Giriratn Raje in लेखमाला
22 Aug 2020 - 8:00 am

1

जय देव, जय देव श्री गणराया, हो स्वामी गणराया,
आरती ओवाळू, भावार्थी ओवाळू तुज बाप्पा मोरया ||ध्रु. ||जय देव जय देव......

मस्तकी विराजे मुकुट रत्नांचा |
गळी साजिला तू हार दुर्वांचा ||
हस्ती धरिला पास अंकुशाचा |
नेवैद्य दावी तुज मोदक लाडूंचा ||1||
जय देव जय देव......

कटी शोभते हे तव पितांबर |
पायी घागऱ्या वाजती सुंदर ||
लंबोदर तुझे हे रूप मनोहर |
वाहन तव झाले हे मामा उंदीर ||2||
जय देव जय देव......

चौदा विद्या आणि चौसष्ट कला |
अर्पती सुमने श्री गणरायाला ||
विद्येने भांडार हा तुज समर्पिला |
ऋद्धी, सिद्धी वसे तुज संगतीला ||3||
जय देव जय देव......

भक्तीने पूजती सारे तुज मोरया |
चरणी लीन होऊन दास तुझिया ||
उद्धारी निर्वाण जीवास माझिया |
शरण तुज आलो मी हे श्री गणराया ||4||
जय देव जय देव......

नाव - स्वप्नील विलास अमृतकर
गाव - धुळे (बंगलोर )
भ्रमणध्वनी - 8884287110

2

श्रीगणेश लेखमाला २०२०

प्रतिक्रिया

गणेशा's picture

22 Aug 2020 - 8:48 am | गणेशा

सुंदर..

तुषार काळभोर's picture

22 Aug 2020 - 9:56 am | तुषार काळभोर

सुंदर, लयबद्ध आरती..

टर्मीनेटर's picture

22 Aug 2020 - 12:36 pm | टर्मीनेटर

||गणपती बाप्पा मोरया ||

राघव's picture

23 Aug 2020 - 11:32 am | राघव

चांगलंय. बर्‍यापैकी लयबद्धही आहे.

रचना म्हणून काही गोष्टी सांगाव्याशा -
१. शब्दांकडे थोडं अधिक लक्ष द्यावं असं वाटतं -
भावार्थी - योग्य शब्द "भावारती" असा आहे.
पास अंकुशाचा - मूळ शब्द प्रास आहे. प्रास म्हणजे माझ्या माहितीप्रमाणे स्वतःच अंकुश.
२. एकेरी शब्दांचा वापर शक्यतो कमी असावा. [उदा. हा, मी, हे, तू.. तत्सम]

पुलेशु.

चौथा कोनाडा's picture

23 Aug 2020 - 12:53 pm | चौथा कोनाडा

सुंदर आरती !
आवडली !

चित्रगुप्त's picture

24 Aug 2020 - 2:42 pm | चित्रगुप्त

अरे वा. छान आरती आहे.

सुमो's picture

25 Aug 2020 - 12:03 pm | सुमो

आरती.
॥ मो s रया ॥

aschinch's picture

31 Aug 2020 - 6:17 pm | aschinch

सुखकर्ता सारखीच ही आरती लोकप्रिय होईल ही अपेक्षा!