व्यंगचित्र: ०३

Primary tabs

ए ए वाघमारे's picture
ए ए वाघमारे in मिपा कलादालन
4 May 2020 - 9:50 am

cartoon 03-05-2020

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

4 May 2020 - 1:03 pm | चौथा कोनाडा

हा .... हा ..... हा ..... :-)))

ए ए वाघमारे साहेब, एकदम भारी !

बाबुराव's picture

4 May 2020 - 2:25 pm | बाबुराव

एक लंबर भावा.

अनिंद्य's picture

4 May 2020 - 6:29 pm | अनिंद्य

झकासहै हे :-))

यानिमित्ताने का होईना आपल्या देशात म्रुत्युचा इव्हेंट करण्याचा सोस थोडा कमी होईल / व्हावा ही इच्छा !

जव्हेरगंज's picture

4 May 2020 - 6:59 pm | जव्हेरगंज

सही!


नि३सोलपुरकर's picture

5 May 2020 - 1:44 pm | नि३सोलपुरकर

भाऊ,
छान चित्र आहे .

बाकी जागतिक व्यंगचित्रकार दिनाच्या खुप खुप शुभेच्या

नि३

गामा पैलवान's picture

5 May 2020 - 1:53 pm | गामा पैलवान

येक लंबर!

मुडदाबी डुप्लिकेट दिसतोय! ;-)

-गा.पै.

कौस्तुभ भोसले's picture

10 May 2020 - 8:07 pm | कौस्तुभ भोसले

कडक