पर्वती

Primary tabs

अविनाशकुलकर्णी's picture
अविनाशकुलकर्णी in काथ्याकूट
14 Feb 2020 - 12:26 pm
गाभा: 

पर्वती चढत होतो
साथीला ५-६ तरुणाईचे टोळके होते
ते गप्पा मारत पर्वती चढत होते
मध्यावर आल्यावर तरुणाई दमली व बाजूला विश्रांती साठी बसली
मी त्यातल्या एका तरुणाला म्हणालो अरेतुम्ही जवान तरुण मुले दम्लात एव्हढ्यात ? पर्वती एका दमात चढायची असते
मी तर अजूनही एका दमात चढतो
त्यावर तो तरुण म्हणाला " काका तुमची पिढी साजूक तुपावर मोठी झाली आमची पिढी रिफाईंड ऑइल वर -तेव्हढा फरक तर पडणारच ना "
त्याच्या उत्तराची गंमत वाटली व त्या कडे पाहून हसलो
व पाय-या चढायला सुरवात केली

प्रतिक्रिया

आनन्दा's picture

14 Feb 2020 - 2:10 pm | आनन्दा
सतिश पाटील's picture

15 Feb 2020 - 2:56 pm | सतिश पाटील

फक्त चढ म्हणा !!

अनिरुद्ध.वैद्य's picture

16 Feb 2020 - 11:39 pm | अनिरुद्ध.वैद्य

त्यानंNइ पुढल्या पिढीला रिफाईंड तेलावर मोठं केलं.