हवामान अंदाज

Primary tabs

Rajesh188's picture
Rajesh188 in काथ्याकूट
12 Jun 2019 - 3:03 pm
गाभा: 

हवामानाचा अंदाज हा विषय लोक विनोदी दृष्टीने बघ तात .
तेव्हा मी स्वतः अनुभव ghayche ठरवले आणि सर्व हवामान विषयी अॅप डाऊन लोड केले आणि अंदाज आणि त्या जागेचा खरे वातावरण चेक केले .
आणि माझ मत पक्क झालं हवामानाचा अंदाज हे किती तरी प्रमाणात चुकीचे असतात .
अजुन सुद्धा हवामान हा विषय मानवी शक्तीच्या पलिकडल विषय आहे

प्रतिक्रिया

मानवी शक्तीच्या पलिकडल विषय आहे कि नाही ते नाही माहित पण शुद्धलेखन हा नक्कीच मानवाला शक्य असणारा विषय आहे ...