माझे पेन्सील रेखाचित्रे - काही पक्षी

Primary tabs

एकनाथ जाधव's picture
एकनाथ जाधव in मिपा कलादालन
3 May 2019 - 12:11 pm

1
मैना

फ्लेमिन्गो
फ्लेमिन्गो" />

1
फ्लेमिन्गो २

ghar
घार

`
हमीन्ग बर्ड

Parrot
पोपट

Parrot
घुबड

Hornbill\
हॉर्नबील

प्रतिक्रिया

कंजूस's picture

3 May 2019 - 8:14 pm | कंजूस

पक्षी रंगीत बरे वाटतील.

इरामयी's picture

29 Jun 2019 - 6:00 am | इरामयी

These are not just birds... They are personalities with emotions. Too good!!

मदनबाण's picture

30 Jun 2019 - 10:41 am | मदनबाण

वा...

मदनबाण.....

आजची स्वाक्षरी :- लफ्जों में कह ना सकू बिन कहे भी रह ना सकू... :- Abhijeet Sawant

बबन ताम्बे's picture

30 Jun 2019 - 1:24 pm | बबन ताम्बे

एकदा पेन्सिल वॉटर कलर पण ट्राय करा.

Rajesh188's picture

1 Jul 2019 - 12:16 pm | Rajesh188

मस्त

चौथा कोनाडा's picture

3 Jul 2019 - 6:04 pm | चौथा कोनाडा

मस्त, सुरेखच !
रंगीत पेन्सिल्सनी काढले तर खुपच व्हॅल्यू ऍडिशन होईल

(स्टडलर कंपनीच्या आर्टिस्ट कलर्स पेन्सिल कमीतकमी साधारण रु ४००/- च्या आसपास)

यशोधरा's picture

3 Jul 2019 - 6:09 pm | यशोधरा

फ्लेमिंगो २ आवडला.

एकनाथ जाधव's picture

3 Jul 2019 - 6:15 pm | एकनाथ जाधव

धन्यवाद!
सर्वान्च्या प्रतिसादाबद्दल.

प्रसाद_१९८२'s picture

3 Jul 2019 - 7:43 pm | प्रसाद_१९८२

मस्त पोपट !

धर्मराजमुटके's picture

3 Jul 2019 - 7:58 pm | धर्मराजमुटके

आवडले. अजुन येउद्या.

लेमनानंद's picture

22 Jul 2019 - 6:10 pm | लेमनानंद

मस्त