माझी योगचर्या

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
21 Jun 2024 - 6:38 pm

भुजंगासनाची
माझी रीत न्यारी
डसेन जिव्हारी
नकळत ॥१॥

शीर्षासन तर
माझे आवडते
नको ते उलटे
पाहतो मी ॥२॥

"धनुरा"सनाची
सवय लाविली
"मशाल" फेकली
दूरवर ॥३॥

सध्या "पद्मा"सन
घालतो मुकाट
ED चे झेंगट
कोणा हवे? ॥४॥

अभंगइडीधोरणमुक्तकराजकारणमौजमजा

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

21 Jun 2024 - 9:41 pm | कर्नलतपस्वी

आवडली.
तुतारी आणी हाथ जोडला असता आणखी मजा आली असती.