माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

गंगाधर मुटे's picture
गंगाधर मुटे in जे न देखे रवी...
24 Jul 2019 - 7:37 pm

माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

पाहता पाहता काय झाले असे?
माकडांच्या पुढे नाचली माणसे!

या हवेला कुणाची हवा लागली?
चित्त कामामध्ये ना तिचे फारसे

त्यांसही वाढ भत्ता दिला पाहिजे
मेघही वागती की पगारी जसे

नित्य येणे तिचे वादळासारखे
मग लपावे हृदय हे कुठे नी कसे?

व्यक्त जर व्हायचे, सोड चिंता भिती
तू अभय बोल तू, तू हवे तू तसे

                 गंगाधर मुटे 'अभय'
==०==०==०= =०==०==०==

gazalअभय-काव्यअभय-गझलमाझी कवितावाङ्मयकवितागझल

प्रतिक्रिया

जालिम लोशन's picture

24 Jul 2019 - 10:29 pm | जालिम लोशन

आशय कळला नाही.

आंबट चिंच's picture

25 Jul 2019 - 9:36 pm | आंबट चिंच

या वर्षीच्या पावसाळा ऋतू संबंधी आहे.
फनीच्या वादळी वाऱ्यानं मेघांना दूर नेऊन ठेवले असा आशय.

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:51 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद

जालिम लोशन's picture

26 Jul 2019 - 4:40 pm | जालिम लोशन

Taste Non fictionची असल्यामुळे, अशा साध्या छान कविताही कळत नाहीत.

श्वेता२४'s picture

25 Jul 2019 - 3:46 pm | श्वेता२४

त्यांसही वाढ भत्ता दिला पाहिजे
मेघही वागती की पगारी जसे

हे आवडलं

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:51 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद

प्रसाद_१९८२'s picture

25 Jul 2019 - 4:11 pm | प्रसाद_१९८२

आणखी लिहा.

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:52 pm | गंगाधर मुटे

आणखी?

धर्मराजमुटके's picture

25 Jul 2019 - 9:28 pm | धर्मराजमुटके

पहिल्याछुट मी तुमचे नाव वाचलेच नाही. मला वाटलं की ही "खिलजी" यांचीच कविता असणार. कारण अशी शिर्षके देण्याची जबाबदारी सध्या त्यांच्याच शिरावर आहे. असो ! बरेच दिवस मिपावर दिसला नाहीत ? जुने सभासद परत आल्यावर आनंद झाला. बाकी शेतकरी साहित्य, चळवळी बद्द्ल बरेच दिवस काही लिहिलं नाही. काहीतरी लिहित चला ना..

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:53 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद.
मी नवीन काही लिहिले इथे नक्कीच येत असतो.

विनिता००२'s picture

26 Jul 2019 - 11:30 am | विनिता००२

या हवेला कुणाची हवा लागली?
चित्त कामामध्ये ना तिचे फारसे >> होय असे होतेय खरे!!

:)

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:53 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद

अनाकलनीय. जमल्यास सोपं करून सांगावं.

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:55 pm | गंगाधर मुटे

गझल आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेर वेगळ्या अर्थाचा स्वतंत्र शेर आहे.
कवितेसारखी एकजिनसी नसल्याने पूर्ण गजलेचा अर्थ लागणार नाही.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

26 Jul 2019 - 12:31 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

तू अभय बोल तू, तू हवे तू तसे.

असेच म्हणतो.

-दिलीप बिरुटे

गंगाधर मुटे's picture

26 Jul 2019 - 2:55 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद