त्या तरूतळी

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
14 May 2024 - 1:12 pm

अशोकाच्या पारावर
सीतामाय उसासते
सोनमृगाच्या मोहाला
मनोमन धि:कारते

शमीवृक्षाचा विस्तार
शस्त्र पार्थाचे झाकतो
प्रत्यंचेला स्पर्शण्यास
शर अधीरसा होतो

वृद्ध बोधिवृक्षातळी
गौतम नि:संग बसे
बोधरवि उगवता
दिव्यप्रभा फाकतसे

अजानवृक्षाच्या तळी
ज्ञानयोगी अविचल
अभावाच्या कर्दमीही
प्रतिभेचा परिमळ

नांदुरकीची डहाळी
आज कशाने हलते?
अणूहुनी सूक्ष्म कोणी
सारे आकाश व्यापते!

मुक्तक

प्रतिक्रिया

अहिरावण's picture

14 May 2024 - 1:17 pm | अहिरावण

वा ! मस्त !!!

मोहाचा फुलोरा
दिशांतरी जातो
रिचवून शांतपणे
सारी दु:खे सोसतो!

बाजीगर's picture

16 May 2024 - 10:35 pm | बाजीगर

मस्त.

प्रचेतस's picture

14 May 2024 - 1:19 pm | प्रचेतस

खूप आवडली ही कविता.

कर्नलतपस्वी's picture

14 May 2024 - 1:47 pm | कर्नलतपस्वी

शिपाई बुलबुल चे जोडपे विमनस्क अवस्थेत घरट्याकडे एक टक बघत बसले होते तेंव्हा हेच विचार मनात आले...

मोहाचा फुलोरा
दिशांतरी जातो
रिचवून शांतपणे
सारी दु:खे सोसतो!

अनंत यात्री च्या कवीता लाजवाब असतात. आवडली हे वेगळे सांगत नाही.

बाजीगर's picture

16 May 2024 - 10:31 pm | बाजीगर

क्या बात है कर्नलजी....बेहद खूष, मदहोष.

Bhakti's picture

14 May 2024 - 2:16 pm | Bhakti

सुंदर!

चांदणे संदीप's picture

16 May 2024 - 2:08 pm | चांदणे संदीप

वेगवेगळे वृक्ष आणि त्या खालच्या/त्या संदर्भातल्या वेगवेगळ्या भावना.

सिंपली ग्रेट! ___/\___

सं - दी - प

चित्रगुप्त's picture

16 May 2024 - 2:59 pm | चित्रगुप्त

कविता खूप भावली.
या पाची वृक्षांचे फोटो वा चित्रे हुडकायला हवीत.

चित्रगुप्त's picture

16 May 2024 - 3:02 pm | चित्रगुप्त

.

चित्रगुप्त's picture

16 May 2024 - 3:10 pm | चित्रगुप्त

.
नाथमंदिरातील अजानवृक्ष.

चित्रगुप्त's picture

16 May 2024 - 6:14 pm | चित्रगुप्त

.
सोळाव्या शतकातले एक चित्र.

बाजीगर's picture

16 May 2024 - 10:28 pm | बाजीगर

अनंन्तयात्रीजी आपल्या कवितेचा बाज वेगळाच आहे, वाचून अतिप्रसन्न जाहलो. बहोत खूब.

मला ही काही ह्याच लाईनवर म्हणावेसे वाटले,
म्हणून मोरोपंतांच्या ओळी घेऊन म्हणतो,

पुष्पवर्ण नटला पळसाचा ।
पार्थ सावध नसे पळ साचा !!
पंतांचा खेळ आर्या वृत्ताचा ।
महापंडीत तो मोरया वृत्ताचा ।।

प्राची अश्विनी's picture

17 May 2024 - 12:24 pm | प्राची अश्विनी

मुद्दाम log in करून प्रतिक्रिया देण्याइतकी कविता आवडली.
अप्रतिम!

अनन्त्_यात्री's picture

19 May 2024 - 5:26 pm | अनन्त्_यात्री

सर्व कवितारसिकांना धन्यवाद.