टिपूर चांदणे

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
15 Jul 2021 - 2:46 pm

अज्ञाताच्या
ऐलतिरावर
ज्ञाताचे
ओझे खांद्यावर
वाहुनी थकण्या
आधी थोडे
पैलतिरा घालीन उखाणे

नश्वरतेचे
लेवुनी लेणे
चिरंतनाचे
गाता गाणे
शून्यत्वाच्या
अथांगातुनी
झरेल अविरत
कैवल्याचे टिपूर चांदणे

अव्यक्तमुक्तक

प्रतिक्रिया

गॉडजिला's picture

15 Jul 2021 - 2:55 pm | गॉडजिला

भुकेला चकोर...

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

15 Jul 2021 - 3:11 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

मस्त.. नेहमी प्रमाणेच सुरेख

पैजारबुवा,

Bhakti's picture

15 Jul 2021 - 5:31 pm | Bhakti

मस्त.

चांदणे संदीप's picture

16 Jul 2021 - 11:02 am | चांदणे संदीप

आम्ही आपले साधेपणाने म्हणतो...

"रात्रीच्या ओठावर फुलते, मुक्त आमचे हासणे
वाढवू शोभा नभाची, टिपूर आम्ही चांदणे"

सं - दी - प

मदनबाण's picture

17 Jul 2021 - 9:33 pm | मदनबाण

सुंदर रचना !

मदनबाण.....
आजची स्वाक्षरी : - श्री शिवभारत [ डाउनलोड लिंक ]

अनन्त्_यात्री's picture

18 Jul 2021 - 11:23 am | अनन्त्_यात्री

सर्व कवितारसिकांना धन्यवाद.