दुपार

शैलेन्द्र's picture
शैलेन्द्र in जे न देखे रवी...
18 Sep 2019 - 9:33 am

तिच्या पैंजनाची गाज,
त्यात रेंगाळे दुपार,
विसावल्या सतारीची
जणू छेडियली तार,

तिच्या कपाळी जी बट
त्याला कुंकवाची तीट,
लाल रेशमी लडीची,
तिच्या गालाशी लगट

तिच्या पाठीची पन्हाळ
त्यात घामाचा पाझर,
तिच्या नाजूक कटीला,
शोभे नाजूकसा भार..

तिच्या बाहूंचा मांडव,
लावी मदनाला वेड,
तिची महकती काया
तिचे ओझे अवघड..

सुस्त दुपारच्या वेळी,
ती येते का सामोरी,
मन हलते हलते,
त्याला सांभाळावे कोणी?

- शैलेंद्र.

शृंगारकविताप्रेमकाव्यमुक्तक

प्रतिक्रिया

रातराणी's picture

18 Sep 2019 - 10:16 am | रातराणी

सुरेख!!

(तीट तो आणि बट ती असते ना?
तिच्या कपाळी जी बट
"तिला कुंकवाचा तीट" अशी हवीय का ती ओळ?..)

नाही, कुंकवाची तीट योग्य आहे.

रातराणी's picture

19 Sep 2019 - 2:04 am | रातराणी

अर्रर्रर्रर्र, परत शाळेत जायला पाहिजे मी (अजून दिवे लावायला ) :)

जॉनविक्क's picture

18 Sep 2019 - 10:28 am | जॉनविक्क

दुपारच्या झोपेची आठवण झाली का?

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

18 Sep 2019 - 10:34 am | ज्ञानोबाचे पैजार

फारच आवडली
पैजारबुवा,

यशोधरा's picture

18 Sep 2019 - 10:37 am | यशोधरा

सुरेख लिहिलंय!

प्रशांत's picture

18 Sep 2019 - 11:01 am | प्रशांत

आवडेश

शैलेन्द्र's picture

18 Sep 2019 - 11:43 am | शैलेन्द्र

सगळ्यांचे आभार

पद्मावति's picture

18 Sep 2019 - 11:45 am | पद्मावति

आहा...सुरेख.

दुर्गविहारी's picture

18 Sep 2019 - 10:58 pm | दुर्गविहारी

खुपच छान!

जालिम लोशन's picture

18 Sep 2019 - 11:04 pm | जालिम लोशन

सुदंर.

जालिम लोशन's picture

18 Sep 2019 - 11:04 pm | जालिम लोशन

सुंदर

जव्हेरगंज's picture

18 Sep 2019 - 11:16 pm | जव्हेरगंज

वाहवा!!

चांदणे संदीप's picture

19 Sep 2019 - 4:21 am | चांदणे संदीप

मस्त! बऱ्याच दिवसांनी चांगली कविता वाचायला मिळाली.

Sandy

प्रचेतस's picture

19 Sep 2019 - 8:32 am | प्रचेतस

उत्कट आणि उत्कृष्ट

श्वेता२४'s picture

21 Sep 2019 - 2:12 pm | श्वेता२४

उत्तम वर्णन

सस्नेह's picture

21 Sep 2019 - 3:40 pm | सस्नेह

लाडिक आणि लडिवाळ :)

जव्हेरगंज's picture

22 Sep 2019 - 12:47 pm | जव्हेरगंज
पद्मावति's picture

22 Sep 2019 - 2:18 pm | पद्मावति

वाह मस्तंच. सुंदर टिझर.

राघव's picture

23 Sep 2019 - 10:09 am | राघव

भारी!! :-)

गणेशा's picture

26 Sep 2019 - 3:00 pm | गणेशा

एकदम सुरेख..

खुप दिवसानी इतकी सुंदर कविता वाचली आहे मी.
वा

प्राची अश्विनी's picture

27 Sep 2019 - 10:35 am | प्राची अश्विनी

सुरेख.