प्रवास माझ्या प्रेयसी (अर्थात ट्रेन ) संगे !

Primary tabs

कुमार१'s picture
कुमार१ in जनातलं, मनातलं
20 Aug 2017 - 4:22 pm

हातात सामान घेऊन मी रेल्वे स्टेशनच्या एका फलाटावर उभा आहे. माझी गाडी थोड्याच वेळांत येथे येत असल्याची घोषणा झाली आहे. माझ्याकडे प्रवासाचे आरक्षित तिकीट आहे. त्यामुळे माझा बसायचा डबा जिथे थांबणार आहे तिथे मी थांबलेलो आहे. गाडीला नेहेमीप्रमाणेच खूप गर्दी आहे.
माझा डबा हा दुसऱ्या वर्गाच्या आरक्षित गटातील असल्याने त्यात फक्त आरक्षित तिकीटधारकांनीच चढावे अशी माझी अपेक्षा आहे ! खरे तर तसा नियमही आहे. पण वास्तव मात्र तसे नाही. माझ्या डब्याच्या जागेवर बिगरआरक्षित प्रवाशांची अधिक झुंबड आहे. खरे तर या मंडळींनी ‘जनरल ‘ डब्यात जायला हवे आहे. परंतु, सामान्य तिकीट काढूनही आरक्षित डब्यात घुसणे हा त्यांचा शिरस्ता आहे ( नियम बियम कोणाला सांगता राव ?).

ok

आता गाडी फलाटाला लागते. अनारक्षित तिकीटवाले (व बिगर तिकीटवालेही) झुंडीने डब्यात घुसू लागतात. आम्ही आरक्षित तिकीटवाले बापडे मात्र शहाण्यासारखे दम धरून त्यांना आधी चढू देतो. शेवटी घामाघूम झालेल्या अवस्थेत मला एकदाचा डब्यात प्रवेश मिळतो. माझ्या आरक्षित आसनावर आक्रमण केलेल्या घुसखोराला मी उठवतो व माझे बूड टेकतो. हुश्श !
कामानिमित्त मी नियमित रेल्वे प्रवास करतो. डब्यात शिरतानाचा हा अनुभव नेहेमीचाच. बस, रेल्वे व विमान या तीनही प्रवासांमध्ये माझे रेल्वेवर आत्यंतिक प्रेम आहे. जेव्हा एखाद्या प्रवासासाठी रेल्वेचा पर्याय उपलब्ध असतो तेव्हा मी इतर पर्यायांचा विचारही करत नाही. आतापर्यंत केलेल्या भरपूर रेल्वे प्रवासामुळे ट्रेन ही माझी प्रेयसीच झाली आहे – जणू माझी सफर-सखीच. या प्रवासांचे अनेक भलेबुरे अनुभव माझ्या गाठीशी आहेत.
....
माझा आजचा प्रवास सुरू झालाय. गाडीने आता वेग घेतलाय. काही तास आता मी ट्रेनमध्ये असणार आहे. आज मला तीव्रतेने वाटतंय की माझी प्रवासातील सुख दुख्खे माझ्या या सखीलाच सांगावित.

तर एक सखे, तुझ्या नि माझ्या सहवासाचे काही किस्से ......
लहानपणी तुझ्यातून प्रवासाची खूपच मज्जा वाटायची. त्या काळचे तुझ्या प्रवासाचे तिकीट अजून आठवते. ते पुठ्याच्या कागदाचे छोटेसे आयताकृती तिकीट होते. ते तिकीट-खिडकीवरून घेताना आतली व्यक्ती ते एका यंत्रावर दाबून त्यावर तारीख व वेळ उमटवत असे. आम्ही मुले ती तिकीटे कौतुकाने जमवून जपून ठेवत असू.

तिकीट घेऊन फलाटावर गेल्यावर तुझी इंजिन्स कर्कश शिट्या करीत उभी असायची. त्या आवाजाची तर अगदी भीती वाटायची. सखे, तेव्हा तू खरोखरीच झुकझुक गाडी होतीस. तुझ्या काही मार्गांवर तू खूपदा बोगद्यातून जायचीस त्याचे तर आम्हाला कोण कौतुक. तुझ्या काही स्थानकांवरचे बटाटेवडे तर अगदी नावाजलेले. ते खाण्यासाठी लहानमोठे सगळेच आतुर असत. एकून काय, तर तुझ्या बरोबरचा प्रवास म्हणजे मुलांसाठी खाणेपिणे व धमाल करणे यासाठीच असायचा.

उपनगरी रेल्वे हा तुझा एक महानगरी अवतार आहे. लहानपणी मी माझ्या आजोबांबरोबर मुंबईच्या लोकल्सने प्रवास करी. तुडुंब गर्दीने ओसंडून वाहणाऱ्या डब्यांमध्ये शिरणे व त्यातून उतरणे हे एक अग्निदिव्यच. असेच एकदा आम्ही फलाटावर गाडीची वाट पाहत होतो. गाडी आली. आमच्या समोरच्या डब्यात गर्दीचा महापूर होता. परंतु, त्याला लागूनच्या डब्यात बऱ्याच रिकाम्या जागा होत्या (हे वर्णन १९७५ मधले !). माझे आजोबा गर्दीच्या डब्याकडे बघत हताशपणे म्हणाले की त्यात शिरणे अवघड आहे, तेव्हा आपण ही गाडी सोडून देऊ. त्यावर मी त्यांना कुतूहलाने म्हणालो की आपण त्या शेजारच्या बऱ्यापैकी रिकाम्या डब्यात चढूयाकी. त्यावर ते किंचितसे हसले व मला म्हणाले, “ अरे, तो पहिल्या वर्गाचा डबा आहे.’’ मी ते ऐकले मात्र अन मला जणू ४४० व्होल्टचा विजेचा झटका बसला !
म्हणजे या डब्यांमध्ये अशी वर्गवारी असते तर.( खरं तर माणसांमधली वर्गवारी सुद्धा कळायचे माझे वय नव्हते ते ). मग मला आजोबांनी या दोन्ही वर्गांच्या भाड्यातील लक्षणीय फरक सांगितला. मला झालेला तो एक साक्षात्कारच होता. त्यानंतर बरीच वर्षे पहिल्या वर्गाचा डबा हा माझ्यासाठी फक्त ‘लांबून बघण्याचा’ डबा होता. तेव्हा निमूटपणे दुसऱ्या वर्गाच्या डब्यात घुसण्याला पर्याय नव्हता.

मोठेपणी मी कमावता झाल्यावर तुझ्या सर्व वरच्या वर्गाच्या प्रवासांचा पुरेपूर अनुभव घेतला. पण एक सांगू ? मला तुझ्या त्या वातानुकुलीत वर्गाचा प्रवास मनापासून आवडत नाही. त्यातला थंडपणा मला सोसत नाही. तसेच तिथल्या बंद खिडक्या, आतमध्ये झालेली झुरळे आणि कुंद वातावरण नकोसे वाटते. त्यातून तिथले प्रवासी पण कसे बघ. फारसे कोणीच कोणाशी बोलत नाही. बहुतेक सगळे एकतर मोबाईलवर चढ्या गप्पा मारण्यात मग्न किंवा कानात इअरफोन्स खुपसून हातातल्या स्मार्टफोन्स मध्ये गुंगून गेलेले. या सगळ्यांमुळे मी तिथे अक्षरशः गुदमरून जातो.

त्यामुळे मी एकटा प्रवास करताना शक्यतो तुझ्या दुसऱ्या वर्गाने जाणे पसंत करतो. तिथल्या उघड्या खिडक्या, सुसाट वारा, तुझ्या वेगाची होणारी जाणीव आणि एकूणच त्या डब्यातले मोकळेढाकळे वातावरण मला बेहोष करते. मला चांगले आठवतंय की मी काही प्रवास पूर्वीच्या तुझ्या बिगरवातानुकुलीत पहिल्या वर्गातून केले होते. खरं म्हणजे माझा सर्वात मनपसंत वर्ग तोच होता. जेव्हापासून तो साधा पहिला वर्गच रद्द झाला तेव्हापासून मी मनोमन खट्टू आहे.

अलीकडच्या काही वर्षात तुझ्या दुसऱ्या वर्गाच्या प्रवाशांना अजून एक त्रास सुरू झालाय. तू धावत असताना डब्याच्या उघड्या खिडक्यांतून हलते निसर्गसौंदर्य मनसोक्त पाहणे हे खरे तर या प्रवाशांचे हक्काचे सुख. पण, तुझ्या काही मार्गांवर या मूलभूत सुखावरच घाला घातला गेला आहे. या मार्गांवरून तू जात असताना बाहेरील काही दुष्ट मंडळी गाडीवर जोरात दगड मारतात. बहुदा असे लोक याप्रकारे त्यांच्यातील असंतोष व नैराश्य बाहेर काढत असावेत. पण त्यामुळे प्रवाशांनी मात्र जीव मुठीत धरून प्रवास करायचा. मग यावर उपाय म्हणून पोलीस प्रत्येक डब्यात येऊन प्रवाशांना खिडक्यांचे लोखंडी शटर्स सक्तीने लाऊन घ्यायला लावतात.
मग अशा बंदिस्त डब्यातून प्रवाशांनी जिवाची घालमेल सहन करत आणि एकमेकांकडे कंटाळा येईस्तोवर बघत बसायचे. बाकी प्रचंड गर्दीच्या वेळी तुझ्या दारात उभे राहून जाणाऱ्यांना तर कायमच धोका. अधेमध्ये असा जोराचा दगड लागून एखादा प्रवासी गंभीर जखमी झालाय वा मरणही पावलाय. किती चटका लावून जाते अशी घटना.

तुझ्यातून प्रवास करणे ही माझ्यासाठी आयुष्यभराची करमणूक आहे प्रवास सुखकर व्हावा म्हणून माझ्यासारखे अनेक जण तिकिटाचे व्यवस्थित आरक्षण करूनच प्रवास करतात.पण, आम्हा दुसऱ्या वर्गाच्या आरक्षितांचे एक कायमचे दुखः आहे.ते म्हणजे आरक्षित डब्यांत होणारी बिगरआरक्षित मंडळींची त्रासदायक व संतापजनक घुसखोरी.
या घुसखोरांमध्ये सामान्य तिकीटवाले, प्रतीक्षा यादीवाले, तृतीयपंथी आणि भिकारी असे विविधरंगी लोक असतात. या सर्वांचा असा ठाम समज असतो की कोणीही कुठल्याही डब्यात बसले तरी चालते. म्हणजे वेड घेऊन पेडगावला जाण्यातला हा प्रकार. ही मंडळी एकदा का आरक्षित डब्यात घुसली की इतकी शिरजोर होतात की आम्हालाच विस्थापितासारखे वाटू लागते.एकंदरीत काय तर दुसऱ्या वर्गाचे आरक्षित डबे हे ‘’आओ जाओ घर तुम्हारा’’ असे झालेले आहेत. यातील प्रवाशांच्या सुखसोयीबाबत रेल्वे प्रशासनही बेफिकीर आहे. प्रवाशांच्या तक्रारींना तर काडीचीही किमंत दिली जात नाही.
दुसऱ्या वर्गाचे आरक्षण केलेल्या प्रवाशाला डब्यात मोकळा श्वास घेता येईल, त्याला त्याचे सामान त्याच्या आसपास हक्काने ठेवता येईल, डब्यातली मधली मार्गिका ही चालण्यासाठी मोकळी असेल आणि गरज लागेल तेव्हा त्याला स्वच्छतागृहात विनासंकोच जाता येईल अशा मूलभूत अपेक्षा हा ‘बिचारा प्रवासी’ ठेऊन आहे.

मध्यंतरी मी एकदा तुझ्या डब्याचे बाहेरून बारकाईने निरीक्षण केले. तुझ्या प्रत्येक डब्याला दोन दरवाजे आहेत. त्यातील एकावर ‘प्रवाशांनी चढण्यासाठी’ व दुसऱ्यावर ‘उतरण्यासाठी’ असे व्यवस्थित लिहेलेले आहे. मनात आले की खरोखरच जर याप्रमाणे आपली जनता वागली तर !
पण वास्तव मात्र भीषण आहे.उतरणाऱ्याना उतरू देण्यापूर्वीच चढणारे घुसखोर नकोनकोसे करून टाकतात. काही निर्लज्ज तर आधीच रुळांवर उतरून फलाटाच्या विरुद्ध बाजूच्या दाराने आत घुसतात. हे पाहून तिडीक येते व शिस्तीबाबतच्या आपल्या मागासपणाची अगदी लाज वाटते. एका दारातून प्रवासी उतरताहेत व जसा डबा रिकामा होतोय तसे शिस्तीत दुसऱ्या दारातून नवे प्रवासी चढताहेत असे ‘रम्य’ दृश्य बघायला एखाद्या सम्रुद्ध परदेशातच जावे लागेल !

तुझ्यामधून नियमित प्रवास करणाऱ्या माझ्यासारख्या अनेकांच्या जीवनाचा तू अविभाज्य भाग झाली आहेस. तुझ्या संगतीत मला जीवनातले आनंद व चैतन्यदायी प्रसंग अनुभवायला मिळाले आहेत. माझ्या बरोबरचे काही सहप्रवासी आता माझे जिवलग मित्र झाले आहेत. तू जेव्हा वेगाने धावत असतेस तेव्हा खिडकीतून बाहेर बघताना माझे विचारचक्रही वेगाने फिरत राहते. मग त्यातूनच काही भन्नाट कल्पनांचा जन्म होतो.

माझ्या लेखनाचे कित्येक विषय मला अशा प्रवासांमध्ये सुचले आहेत. अनेक विषयांचे सखोल चिंतन मी तुझ्या बरोबरच्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासात करू शकलो आहे. माझा जास्त प्रवास हा तुझ्या ‘एक्स्प्रेस’ व ‘लोकल’ या प्रकारांतून होतो. पण, अधूनमधून मी तुझ्या ’passenger’ या अवताराचाही अनुभव घेतलाय. त्या प्रवासामुळे मला स्वतःभोवतीच्या सुरक्षित कोशातून बाहेर पडता आले. तसेच ‘महासत्ता’ वगैरे गप्पा मारणारा भारत वास्तवात काय आहे याचे भान आले.
तुझ्या प्रवासादरम्यान कधीकधी होणारे गैरप्रकार आणि काही दुखःद प्रसंग मात्र अस्वस्थ करून जातात. कधी तुझ्यावर दरोडा पडतो अन प्रवाशांची लूटमार होते. कधी तुझ्या यंत्रणेत गडबडघोटाळा होतो अन छोटेमोठे अपघात होतात. काही देशद्रोही तुला घातपात करण्यात मग्न असतात. आयूष्यात प्रचंड नैराश्य आलेले काही जीव आत्महत्या करण्यासाठी तुझ्यापुढे उडी मारतात. तर कधीतरी काही भडक डोक्याचे प्रवासी आपापसातील भांडणातून एखाद्या प्रवाशाला गाडीतून बाहेर फेकतात. अशा हृदयद्रावक घटना कधीही न घडोत अशी माझी मनोमन प्रार्थना आहे.
तुला आपल्या देशात रूळांवरून धावायला लागून आता दीडशेहून अधिक वर्षे होऊन गेलीत. तुझ्यावर पूर्णपणे सरकारी मालकी आहे. तेव्हा सरकारी यंत्रणांमध्ये आढळणारे सगळे फायदे-तोटेही तुझ्या ठायी आढळतात. तुझ्या गलथानपणाबाबत आपण सतत ऐकताच असतो. पण, मध्यंतरी मला तुझा एक सुखद अनुभव आला.

तुझ्या एका मूळ स्थानकावर मी तुझ्यात बसलो होतो. तुला सुटायला अजून अवकाश होता.डब्यात तुरळक प्रवासी होते. मी खिडकीतून बाहेर बघत होतो.तेवढ्यात एक गणवेषधारी माणूस माझ्याजवळ आला. तो सफाई कामगारांवरचा पर्यवेक्षक होता. त्याने मला सांगितले की तुमच्या डब्यांची व स्वच्छतागृहांची साफसफाई कामगारांनी केली आहे. ती कशी झाली आहे यावर त्याला माझे लेखी मत हवे होते.

त्याने मला अधिकृत नमुन्यातील कागद भरण्यास दिला.मग मलाही हुरूप आला व मी प्रत्यक्ष जाऊन सगळे बघून आलो. सर्व स्वच्छता चांगली केलेली होती व तसे मी त्याला लिहून दिले. त्या कागदात शेवटी प्रतिसादकाचे नाव, आसन क्रमांक व फोन नं. इ. सर्व लिहायचे होते. हा अनपेक्षित प्रकार बघूनच मी सुखावलो व मनात म्हणालो, ‘’ चला आता भारतीय रेल्वेला ‘corporate look’ येतोय तर !” अर्थात हा अपवादात्मक अनुभव आहे. तो वरचेवर येवो ही अपेक्षा !! तसेच भविष्यात तुझी श्रीमंती व अतिवेगवान रूपे विकसित होण्यापूर्वी सध्याच्या तुझ्यातील मूलभूत सोयी सर्व वर्गाच्या प्रवाशांना व्यवस्थित मिळोत ही इच्छा.
...
माझा या प्रेयसी बरोबरचा संवाद हा न संपणारा आहे. पण, आताच्या प्रवासाचे चार तास मात्र आता संपत आले आहेत. आता गाडी स्थानकाच्या जवळ आल्याने हळू झाली आहे. काही प्रवासी त्यांच्या सामानासह दाराजवळ गर्दी करत आहेत. स्थानकात शिरून फलाटाला लागेपर्यंत गाडी खूप हळू जाते व थांबायला भरपूर वेळ घेते. म्हणून मी अजून शांतपणे माझ्या आसनावर बसून आहे. अहो, आता सखीच्या विरहाची वेळ आल्याने खरे तर उठवत नाहीये !
अखेर गाडी थांबते. लगेचच गाडीत चढू पाहणाऱ्या अति उतावीळ प्रवाशांना मोठ्या कष्टाने रोखत आम्ही खाली उतरतो. मी फलाटावरून चालत असतानाच एकीकडे ध्वनिवर्धकातून घोषणा होत असते, ‘’हे मध्य रेल्वेचे XXXX स्थानक आहे. इंटरसिटी एक्स्प्रेसने आलेल्या प्रवाशांचे आम्ही स्वागत करतो.’’ आम्हा हजारभर प्रवाशांचे होत असलेले हे स्वागत ऐकून मी भारावतो. माझ्या ‘प्रवास-सखी’ कडे निरोपादाखल एक प्रेमभरी नजर टाकतो आणि हातातले सामान सावरत मार्गस्थ होतो.
********************************

समाजलेख

प्रतिक्रिया

गामा पैलवान's picture

28 May 2021 - 1:56 pm | गामा पैलवान

गॉडझिला,

इथे इंग्रजी ज्ञानाचा किंवा शहाणपणाचा काय संबंध? लंडनमध्ये अतिवेगामुळे वळणावर ट्राम उलटून अपघात झाला होता. तिथेही ट्रामचालक ट्राम चालवतांना डुलकी लागलेली असतांना पकडला गेला होता. मग इंग्रजांनी इंग्रजांचे ज्ञान आत्मसात केले पण शहाणपण काही शिकले नाहीत असं म्हणायचं का?

आ.न.,
-गा.पै.

भारतीय लोक इंग्रजांप्रमाणे अथवा जास्त मजबूत इमारती अथवा स्टेशने बांधू शकतात पण ती का बांधावीत याचे शहाणपण मात्र दुर्लक्षित करतात

सुबोध खरे's picture

29 May 2021 - 11:41 am | सुबोध खरे

एल १ निविदा याबद्दलपण वाचलंय का?

गॉडजिला's picture

29 May 2021 - 1:52 pm | गॉडजिला

काय प्रकरण आहे ते ?

कंजूस's picture

29 May 2021 - 4:03 pm | कंजूस

असावे।

सुबोध खरे's picture

29 May 2021 - 6:40 pm | सुबोध खरे

हो
सर्वात स्वस्त निविदा भरणाऱ्याला कंत्राट दिले जाते.

उदा. मुंबईत खड्डा भरण्यासाठी सर्वात स्वस्त निविदा भरणाऱ्याला (L १ ) मागच्या वर्षी कंत्राट दिले गेले त्याचा दर दर घन फुटाला ३७५ रुपये होता.

आय आय टी मुंबई च्या अभ्यासाप्रमाणे एक घन फूट खड्डा भरण्यासाठी खर्च ७५० रुपये येतो.

आता हेच बघा, सर्वात स्वस्त दरात काम करणारा कंत्राट मिळवण्यासाठी किती पैसे चारणार आणि किती खड्डे भरणार आणि त्यात काय आणि किती सिमेंट भरणार? ?

म्हणून २१ व्य शतकात सुद्धा मुंबई सारख्या शहरात खड्डे असणारच.

फक्त वाळूवर ठेवतात. पांढूरकी शिंपल्यांची वाळू अधिक चवीला मीठ टाकल्यासारखे शिमिट. डुगडुगु प्रत्येक लादी हलते. आणि हॉटेल, डेअरी,स्न्याकबारवाले दुकान धुतलेले पाणी पुढे काढतात ते या लाद्यात जाऊन अन्न साठते. कुणीही दुकानदार स्वखर्चाने त्या लाद्यांच्या रेघेत थोडे शिमिट टाकत नाही. पावसाळ्यात पुचुक पुचुक पाणी उडते त्या भेगांतून.

कुमार१'s picture

5 Jun 2021 - 7:28 pm | कुमार१

SAIL आता युरोपपेक्षा उच्च दर्जाचे लोहमार्ग बनवीत आहे.
एक चांगली बातमी

दक्खनच्या राणी ला विस्ताडोमचा डबा जोडला जाणार

कुमार१'s picture

5 Jun 2021 - 7:49 pm | कुमार१

नुकतेच पुणे रेल्वे प्रवासी संघाने अशी एक सूचना केली आहे की डेक्कन क्वीनचा वेग प्रतितास ३०० किलोमीटर करावा ! म्हणजे दिवसात त्याच्या दोन फेऱ्या करता येतील.
मात्र घाटरस्ता बघता हे शक्य होईल असे वाटत नाही .

त्यासाठी प्रचंड खर्चिक वेगळे लोहमार्ग लागतील हा भाग अजून वेगळा.

परदेशातल्या वेगवान गाड्यांना चारच डबे दाखवलेले असतात, अठरा नाही.

दिवसात त्याच्या दोन फेऱ्या करता येतील.??
काम करून परत जाणाऱ्यांना मधल्या वेळेच्या गाडीचा काय फायदा?

गामा पैलवान's picture

9 Jun 2021 - 5:48 pm | गामा पैलवान

कुमारेक,

घाटासाठी नेहमीचा मार्ग वापरता येईल. किंवा एखाददोन अतिरिक्त मार्ग टाकता येतील. अर्थात घाटात गाडी अत्यंत हळू चालणार हे नक्की. मुंबई ते कर्जत अर्धा तास, कर्जत ते खंडाळा अर्धा तास व खंडाळा ते पुणे अर्धा तास असं वेळापत्रक राहील.

किंवा मग लांबलचक बोगदा बांधून घाटाचा उतार यथोचित बनवणे हा ही पर्याय आहे.

कल्पना चांगली आहे.

आ.न.,
-गा.पै.

अर्धा तासाच्या अंतराने.
पहिली मुंबई छत्रपती महाराज टर्मिनस ते पुणे स्टेशन.
दुसरी दादर ते शिवाजीनगर.

प्रसाद_१९८२'s picture

6 Jun 2021 - 8:05 pm | प्रसाद_१९८२

डेक्कन क्विनचा एक जुना व्हिडीओ.
https://www.facebook.com/punekarnews/videos/1027005941163599/?app=fbl

कुमार१'s picture

6 Jun 2021 - 8:54 pm | कुमार१

जुनी चित्रफित छान आहे !
गाडीची इंग्लिशमधील घोषणा ' पूना बॉम्बे' अशी, गोल हॅट घातलेले तिकीट तपासनीस, डब्यामध्ये एखादा सिगरेट ओढणारा पुरुष, विणकाम करणार्‍या स्त्रिया
आणि
अशी इतर अनेक दृश्य छान वाटली...

फारएन्ड's picture

7 Jun 2021 - 6:37 am | फारएन्ड

ही डेक्कन क्वीन म्हणजे पुलंनी म्हंटल्याप्रमाणे "आपल्या परिवारात तिसर्‍या वर्गाचा स्वीकार" करण्याआधीची वाटते. एकदम रॉयल लुक आहे. ब्रिटिश चित्रपट/सिरीज मधे त्यांच्या गाड्या जशा दाखवतात तशी वाटते. इथे ब्लॅक अ‍ॅण्ड व्हाइट आहे पण त्यात म्हंटल्याप्रमाणे निळी लायव्हरी असावी. ती नंतर मग बहुधा ७० च्या दशकात निळी/पांढरी किंवा निळी/पिवळी झाली. डब्यांशी जुळणारी रंगसंगती असलेले डब्ल्यूसीएम इंजिन असताना जशी ती देखणी दिसत असे तशी आता दिसत नाही. मध्यंतरी तिला पुन्हा नवीन लुक देणार असे वाचले होते. पण अजून दिसला नाही.

तेव्हा ती ७:२५ ला निघत असे यावरून दिसते.

कुमार१'s picture

8 Jun 2021 - 9:27 pm | कुमार१

बऱ्याच लांब पल्ल्याच्या गाड्यांमध्ये विमानासारखी शौचालये बसवली आहेत.
खरंच छान झाले !

आता अनुभव बघायला पाहिजे......

ते म्हणजे...

The newly installed vacuum-bio-toilets are susceptible to get choked as passengers dump cigarette butts, gutka pouches, plastic water bottles, plastic covers, liquor bottles, and food waste into it.

कुमार१'s picture

8 Jun 2021 - 9:37 pm | कुमार१

असे व्हायला नको रे !

आज हिम्मत झाली...

हे तुम्ही उपप्रतिसाद लेखाला मुख्य प्रतिसाद लिहल्याप्रमाणे स्वतंत्र देण्यामागचे नेमके गमक काय ? की हे मिपाच्या काही जुन्या संस्कृतीशी साधर्म्य राखते ज्याच्या प्रचलीतपणाशी माझा अजुन समागम झालेला नाही ?

कुमार१'s picture

9 Jun 2021 - 9:43 am | कुमार१

नाही हो, मला एवढा बारकावा नाही समजत !
मी आपला तुमचा ताजा प्रतिसाद होता त्याच्या खालोखाल माझा दिला एवढच.

गॉडजिला's picture

9 Jun 2021 - 12:10 pm | गॉडजिला

प्रतिसाद द्या शब्दावर क्लिक केले की लिहायचा फॉर्म येतो...

इतरवेळी जो फॉर्म दिसतो तो धाग्याच्या मुख्य प्रतिसादासाठी असतो... आपण इतके चतुरस्त्र व्यक्तीमत्व असुनही आपण असे करत होता यावर विश्वास बसला नाही म्हट्लं एकदा विचारावेच हिम्मत करुन की हे प्रकरण काय आहे...

कसयं जसं जशी मिपाची ओळख भिनत चालली आहे तसं मिपा अनेक परंपरांच पाईक असल्याची जाणीवही वाढत चालली आहे म्हणून म्हटलं काही तरी जुनं समजायला मिळेल...

कुमार१'s picture

15 Jun 2021 - 11:32 am | कुमार१

स्वित्झर्लंडमधील रेल्वे स्थानकांवरील घड्याळ मजेशीर असते.

त्यामध्ये मिनिट = ५८.५ सेकंद असे गणित असते !
का, ते इथे वाचता येईल.

ok

कुमार१'s picture

21 Jun 2021 - 11:26 am | कुमार१

भारतातील पहिल्या दुमजली मालगाडीची (double stack ) चाचणी पूर्ण

डेक्कन क्विन, आणि एक्स्प्रेस २६ जुनपासून सुरू.
(https://cr.indianrailways.gov.in/view_detail.jsp?lang=0&dcd=6547&id=0,4,268 )

कुमार१'s picture

1 Jul 2021 - 6:14 pm | कुमार१

हेलसिंकी ते मुंबई

नवी मालगाडी ( ब्लॉक ट्रेन) 21 जून रोजी ही ट्रेन हेलसिंकी (फिनलंड) येथून सुटली आहे.
सध्या ती रशियातून धावत आहे.
पुढे ती इराण पर्यंत येईल.
मग तिथल्या बंदरातून ट्रेन मधील माल समुद्रमार्गे मुंबईला पोहोचवला जाईल.

मस्तच !

गामा पैलवान's picture

1 Jul 2021 - 7:43 pm | गामा पैलवान

कुमारेक,

छान बातमी! अमेरिकेची जाम जाळणार आता. सुवेझला बगल दिली म्हणजे काय !

बलुचिस्थान वेगळा झाला तर बंदर अब्बासवरनं नौकेत माल चढवायची गरज नाही. मालगाडी सरळ भारतात आणता येईल.

आ.न.,
-गा.पै.

कुमार१'s picture

3 Jul 2021 - 8:09 pm | कुमार१

हबीबगंज स्थानकाचा पर्यावरण पूरक विकास सुंदर !

https://www-livemint-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.livemint.com/news/in...

कुमार१'s picture

9 Jul 2021 - 8:37 am | कुमार१

सोलापूर स्थानकात २ नव्या stabling lines होणार. प्रवास थांबलेल्या गाड्या यांच्यावर घेतल्या की २ फलाट इतर धावत्या गाड्यांसाठी मोकळे राहतात.

https://youtu.be/WSHt6EOLz2k

कुमार१'s picture

18 Jul 2021 - 4:47 pm | कुमार१

शौचालयातील मैला प्रक्रियेसाठी आंध्र मधील एका वैज्ञानिकांनी तयार केलेली ही स्वयंचलित यंत्रणा.

ही सध्याच्या जैविक विघटन यंत्रणेपेक्षा सातपट स्वस्त आहे.
सध्या याचे प्रयोग चालू आहेत

कुमार१'s picture

22 Jul 2021 - 9:25 am | कुमार१

व्हिएतनाम ते बेल्जियम असा नवा रेल्वे मार्ग.
सध्या ही गाडी धावू लागलीय :
ok

कुमार१'s picture

22 Jul 2021 - 9:26 am | कुमार१

बातमीचा दुवा

हा नवीन मार्ग हनोईतील येन व्हिएन रेल्वे स्थानक आणि बेल्जियमच्या लीज दरम्यान चालेल. तथापि हा मार्ग चीनच्या झेंगझो मार्गानेच जाणार आहे. ही गाडी रशिया आणि मध्य आशियाई देशांद्वारे बेल्जियमला ​​जाणार्‍या आशिया-युरोप मार्गाला जोडली जाईल. म्हणजे ही बातमी खरी तर चीन आणि व्हियेतनाम दरम्यान रेल्वे धावणार अशी आहे.

निनाद's picture

22 Jul 2021 - 10:39 am | निनाद

भारत आणि थायलंड दरम्यान रेल्वे व्हावी असा प्रयत्न थायलंड गेली अनेक वर्षे करतो आहे. त्यांना ब्रॉड गेज मार्ग हवा आहे. भारतीय रेल्वे कंत्रटदारांना यात रस का नसावा हे कळत नाही...

गामा पैलवान's picture

22 Jul 2021 - 12:55 pm | गामा पैलवान

निनाद,

भारताचं २०१४ पर्यंतचं परराष्ट्रधोरण हा प्रमुख अडसर होता. ते आता बदलू लागलं आहे. ब्रह्मदेशी आतंकवादी वगैरेही समस्या आहेत. पण रेलवेच्या समृद्धीचं गाजर दाखवून त्या सोडवता याव्यात.

आ.न.,
-गा.पै.

गॉडजिला's picture

24 Jul 2021 - 6:12 pm | गॉडजिला

भारत आणि थायलंड दरम्यान रेल्वे व्हावी

देव करो अन हे अवश्य घडो उठसूठ गोआ जाणे एकसुरी प्रकरण बनते

कंजूस's picture

25 Jul 2021 - 2:53 pm | कंजूस

का आणखी काही थाईलँडमध्ये?

भारत-बांग्लादेश दरम्यान असलेले रेल्वे प्रस्ताव

  • बांग्लादेश - बिरोल-राधिकापूर आणि रोहनपूर-सिंघाबाद रेल्वे-इंटरचेंजेसला विराटनगर-जोगमणिशी रेल्वे जोडली गेली तर बांगलादेशमधून नेपाळपर्यंत रेल्वेने अंतर कमी होण्यास आणि वाहतूक खर्च कमी होण्यास मदत होईल.
  • भूतानबरोबर रेल्वे कनेक्टिव्हिटी सुलभ करण्यासाठी नव्याने उद्घाटन झालेल्या चिल्लाहाटी-हल्दीबारी मार्गावरुन भूतानशी रेल्वे संपर्क जोडण्याची मागणी गुवाहाटी आणि चट्टोग्राम आणि मेघालयातील महेंद्रगंज ते पश्चिम बंगालमधील हिलि पर्यंत संपर्क व्यवस्था स्थापित करण्यासाठी सहकार्य करण्याची विनंती भारताने बांगलादेशला केली.

एकुण यामुळे रेल्वेचे जाळे येत्या दहा वर्षात वेगळे दिसेल असे दिसते.

चौकस२१२'s picture

23 Jul 2021 - 6:00 am | चौकस२१२

Indian Pacific असे नाव असलेली ऑस्ट्रेल्या च्या पश्चिम किनाऱ्या ( पर्थ ) पासून ते पूर्व किनाऱ्या पर्यंत ( सिडनी) जाणारी हि रेल्वे एकूण 4,352 किलोमीटर ची आहे तयातील "जगातील सर्वात एक रेषेत वळणे ना घेणार " भाग म्हणजे नालरबोर पठारवरून जाणारा ४८७ किलोमीटर एवढया सलग लांबीचा आहे

कुमार१'s picture

23 Jul 2021 - 7:22 am | कुमार१

सर्वांची माहिती रोचक आहे !

ढाका ते लंडन रेल्वेमार्गाचे सर्वेक्षण वीस वर्षांपूर्वी झाले होते.
त्यानंतरच्या बातम्या मात्र काही फारशा वाचण्यात आल्या नाहीत.

कंजूस's picture

23 Jul 2021 - 8:18 am | कंजूस

८ गुणिले ९ गाळे जाऊन ८गुणिले १० आणि बाहेर जाण्याच्या मार्गात तीन.