गहाणात ७/१२.....

Primary tabs

गंगाधर मुटे's picture
गंगाधर मुटे in जे न देखे रवी...
13 Feb 2013 - 10:16 am
गहाणात ७/१२.....

गहाणात हा सातबारा वगैरे
तरी वाढतो शेतसारा वगैरे

कुठे राहिली आज ही गाय माझी?
घरी खात नाहीच चारा वगैरे

रुबाबात लक्ष्मी पुसे शारदेला
हवी काय खुर्ची, निवारा वगैरे?

मला अन्य काहीच पर्याय नाही
करावाच लागेल ’मारा’ वगैरे

बढाई असूदे तुझी तूजपाशी
कुणी ना इथे ऐकणारा वगैरे

कशाला अशी सांग दर्पोक्तवाणी?
तुला कोण येथे भिणारा वगैरे?

खुले नेत्र ठेऊन गिळतो नशेला
खरा तोच असतो पिणारा वगैरे

कधी झोप मोडेल सुस्तावल्यांची?
किती वाजवावा नगारा वगैरे

इथे पावलोपावली लाचखोरी
कुणाचाच नाही दरारा वगैरे

’अभय’ भोवती घे लपेटून धारा
प्रवाहास नसतो किनारा वगैरे

                                  - गंगाधर मुटे
------------------------------------------
(धन्यवाद वैभव जोशी)

अभय-गझलअभय-लेखनमराठी गझलवाङ्मयकवितागझल

प्रतिक्रिया

गंगाधर मुटे's picture

13 Feb 2013 - 2:10 pm | गंगाधर मुटे

कृपया
मला अन्य काही पर्याय नाही
ही ओळ
मला अन्य काहीच पर्याय नाही
अशी वाचावी.

पैसा's picture

13 Feb 2013 - 2:13 pm | पैसा

गझल आवडली.

गंगाधर मुटे's picture

13 Feb 2013 - 2:37 pm | गंगाधर मुटे

धन्यवाद.

मालोजीराव's picture

13 Feb 2013 - 2:16 pm | मालोजीराव

खुले नेत्र ठेऊन गिळतो नशेला
खरा तोच असतो पिणारा वगैरे

स्पंदना's picture

14 Feb 2013 - 6:38 am | स्पंदना

रुबाबात लक्ष्मी पुसे शारदेला
हवी काय खुर्ची, निवारा वगैरे?

मुजरा मुटेसरकार!

क्रान्ति's picture

14 Feb 2013 - 11:16 am | क्रान्ति

मतला आणि निवारा खूप खूप खास!

गंगाधर मुटे's picture

16 Feb 2013 - 2:07 pm | गंगाधर मुटे

विशालभौ, अमेयजी धन्यवाद.

कुठे राहिली आज ही गाय माझी?
घरी खात नाहीच चारा वगैरे

हा शेर

जिथे ढेप-सरकी तिथे थांबते ही
घरी खात नाहीच चारा वगैरे

असा वाचून पहावा.

अत्रुप्त आत्मा's picture

16 Feb 2013 - 2:24 pm | अत्रुप्त आत्मा

मुटे काका ...
अप्रतिम रचना! :-)

सुधीर's picture

17 Feb 2013 - 9:33 am | सुधीर

काही कडवी छान जमली आहेत.

खुले नेत्र ठेऊन गिळतो नशेला
खरा तोच असतो पिणारा वगैरे

’अभय’ भोवती घे लपेटून धारा
प्रवाहास नसतो किनारा वगैरे

व्वा!

गंगाधर मुटे's picture

23 Feb 2013 - 10:15 am | गंगाधर मुटे

प्रतिसादाबद्दल धन्यवाद सर्वांचे. :)

चिगो's picture

23 Feb 2013 - 11:14 am | चिगो

कविता आवडली आणि पटलीही..

गंगाधर मुटे's picture

25 Apr 2016 - 10:47 am | गंगाधर मुटे

पुण्यनगरी - २५/०४/२०१६

Punyanagari

mugdhagode's picture

25 Apr 2016 - 10:59 am | mugdhagode

छान

चांदणे संदीप's picture

25 Apr 2016 - 12:04 pm | चांदणे संदीप

तुफान आवडली!

Sandy