चाललोय....

चक्कर_बंडा's picture
चक्कर_बंडा in जे न देखे रवी...
9 May 2023 - 8:33 pm

काळेसावळे ढग, दरीतल्या सावल्या
पावसाचा साज, बुजलेली पाऊलवाट,
वाऱ्याचे बहाणे, सोनकीचे डोलणे

मुरवत चाललोय....

हिरवीगारं कुरणं, दगडी शेवाळ
विहीरीतला खोपा, कुत्र्याच्या छत्र्या
चंद्रमौळी विसावा, खापरी कौलं

निरखत चाललोय....

देवळाची पायरी, चाफ्याचा दरवळ
सोनसळी पावलं, पैंजणांचा गुंजारव
नजरेतला नखरा, माळलेला गजरा

आठवत चाललोय....

क्षण तुझ्या दरवळत्या अस्तित्वाचे
कण तुझ्या विरघळत्या भासांचे
दशकं सरली, चालण्याचा मोह सुटेना
जगणं कसलं ??? फरफट नुसती.....

तरीही....जगत चाललोय.......
आयुष्य उधळत चाललोय.......

मुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

विवेकपटाईत's picture

10 May 2023 - 6:17 pm | विवेकपटाईत

कविता आवडली

श्रीगणेशा's picture

10 May 2023 - 8:45 pm | श्रीगणेशा

जगणं कसलं ??? फरफट नुसती.....
तरीही....जगत चाललोय.......

छान लिहिलंय!

कुमार१'s picture

12 May 2023 - 11:06 am | कुमार१

कविता आवडली!

चौथा कोनाडा's picture

12 May 2023 - 1:00 pm | चौथा कोनाडा

+१ व्वा, सुंदर .... आवडली रचना !
किती चित्रदर्शी आहे !

देवळाची पायरी, चाफ्याचा दरवळ
सोनसळी पावलं, पैंजणांचा गुंजारव
नजरेतला नखरा, माळलेला गजरा

आठवत चाललोय...

वाह, क्या बात !

💖

कर्नलतपस्वी's picture

12 May 2023 - 2:45 pm | कर्नलतपस्वी

दशकं सरली, चालण्याचा मोह सुटेना
जगणं कसलं ??? फरफट नुसती.....

तरीही....जगत चाललोय.......

ओझं वेळच्या वेळी झटकले की फरपट होत नाही.

कवीता आवडली.

प्राची अश्विनी's picture

14 May 2023 - 12:08 pm | प्राची अश्विनी

आवडली कविता.

चक्कर_बंडा's picture

25 May 2023 - 5:49 pm | चक्कर_बंडा

प्रतिसादाबद्दल सर्वांचे मनापासून आभार.

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

26 May 2023 - 2:49 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडली कविता. लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

खिलजि's picture

1 Jun 2023 - 1:13 am | खिलजि

एकदा वाचून पोट नाही भरलय
दोनदा वाचली,
तिसऱ्या खेपला मंचावर आलोय

तऱ्ही वाचत चाललोय, वाचत चाललोय

कविता कसली, थेट काळजात घुसली
तरी वाचत चाललोय वाचत चाललोय

खिलजि's picture

1 Jun 2023 - 1:13 am | खिलजि
चित्रगुप्त's picture

3 Jun 2023 - 8:25 am | चित्रगुप्त

व्वा. सुंदर कविता.