त्या स्वप्नांना..

Primary tabs

मन्या ऽ's picture
मन्या ऽ in जे न देखे रवी...
15 May 2020 - 2:50 am

त्या स्वप्नांना..

काय करु? समजत नाही.
मनास माझ्या मी
कसा आवर घालु?
हे मज आता उमजत नाही..
झोपी गेलेल्या त्या स्वप्नांना
आता मी जागवाया जात नाही..

स्वप्न आहेत ती
काही श्रावणातल्या पावसाची
तर काही बहरलेल्या वसंताची..
झोपी गेलेल्या त्या स्वप्नांना
आता मी जागवाया जात नाही..

स्वप्न आहेत ती
घोटभर चहाची
अन् भरपुर गप्पांची
झोपी गेलेल्या त्या स्वप्नांना
आता मी जागवाया जात नाही..

स्वप्न आहेत ती
शरदातल्या चांदणरातींची
हेमंतातल्या ऊबदार रजईतली
पण झोपी गेलेल्या त्या स्वप्नांना
आता मी चेतवाया जात नाही...

- दिप्ती भगत
(१५मे,२०२०)

मुक्त कविताकवितामुक्तकस्वप्न

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

15 May 2020 - 12:10 pm | प्रचेतस

सुरेख रचना

गणेशा's picture

15 May 2020 - 7:31 pm | गणेशा

स्वप्न आहेत ती
काही श्रावणातल्या पावसाची
तर काही बहरलेल्या वसंताची..
स्वप्न आहेत ती
घोटभर चहाची
अन् भरपुर गप्पांची
स्वप्न आहेत ती
शरदातल्या चांदणरातींची
हेमंतातल्या ऊबदार रजईतली

काय तरल.. वा

जव्हेरगंज's picture

16 May 2020 - 10:11 pm | जव्हेरगंज

सहमत आहे!

मोगरा's picture

17 May 2020 - 12:59 am | मोगरा

दिप्ती मस्त

मन्या ऽ's picture

22 May 2020 - 3:42 pm | मन्या ऽ

प्रचेतस, गणेशदा, जव्हेरगंज, प्रिती-राधा, प्रतिक्रियेसाठी धन्यवाद! :)