श्रीगणेश लेखमाला

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - शहाणे करून सोडावे....

मी-दिपाली's picture
मी-दिपाली in लेखमाला
5 Sep 2022 - 9:13 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२शहाणे करून सोडावे....

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - गणेशोत्सव.. घरापासून दूर

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in लेखमाला
4 Sep 2022 - 9:07 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float:left;width:20%;margin-right:20px;}
.field-items img {margin-top:16px;margin-bottom:16px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२गणेशोत्सव, घरापासून दूर

श्रीगणेश लेखमाला २०२२ - पारनेरमधील ऐतिहासिक वास्तू

Bhakti's picture
Bhakti in लेखमाला
3 Sep 2022 - 10:34 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.field-items img {margin-bottom:16px;margin-left: auto;margin-right: auto;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२पारनेरमधील ऐतिहासिक वास्तू

श्री गणेश लेखमाला २०२२ : दिवस रेशनिंगचे

अनुराधा काळे's picture
अनुराधा काळे in लेखमाला
2 Sep 2022 - 7:18 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - टिपेश्वर आणि ताडोबा भटकंती - वाघ अनुभवणे

MipaPremiYogesh's picture
MipaPremiYogesh in लेखमाला
1 Sep 2022 - 8:56 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ - एचटीएमएल..

गवि's picture
गवि in लेखमाला
31 Aug 2022 - 11:32 am

h1, h2, h3, h4, h5, h6 {font-family: 'Baloo 2', cursive;}
p {text-align: justify;font-family: 'Poppins', sans-serif;font-size:16px;}
.img-left {float: left;width:20%;margin-right:20px;}

श्री गणेश लेखमाला २०२२ते गाव म्हणजे तसं खेडेगाव नाही. जिल्ह्याचं ठिकाण. जरा मागास राहिलेला असला, तरी जिल्हाच तो.

श्री गणेश लेखमाला २०२१- जीवनसाथी

आजी's picture
आजी in लेखमाला
11 Sep 2021 - 12:40 pm

.galema {width:100%; background-color:#F0F8FF; box-shadow:0 2px 5px 0 rgba(0,0,0,0.16),0 2px 10px 0 rgba(0,0,0,0.12); text-align: center; font-size:24px; padding: 16px; margin-bottom:32px;}
.field-items {padding: 16px;border: 1px solid #eee;background-color:#FFF;text-align:justify}

श्रीगणेश लेखमाला २०२१

श्रीगणेश लेखमाला २०१९ - झलक तिसरी!

साहित्य संपादक's picture
साहित्य संपादक in लेखमाला
15 Aug 2019 - 8:32 am

सर्वप्रथम, सगळ्यांना भारतीय स्वातंत्र्यदिनाच्या अनेक शुभेच्छा!

एखाद्या रिकाम्या चित्रफलकावर चित्रकर्त्याने हलके हलके रंग भरावेत आणि बघता बघता चित्रफलकाचा नूरच बदलून जावा! आपल्या श्रीगणेश लेखमालेचंसुद्धा काहीसं तसंच झालंय बरं का, मंडळी. ह्या वर्षीच्या लेखमालेची घोषणा झाल्यापासून जसे मिपाकरांकडून वेगळ्या वेगळ्या विषयांवरचे लेख येऊ लागलेत, तशी आपली लेखमाला विविध विषयांवरील लिखाणाने सजू लागली आहे, बघता बघता आकार घेऊ लागली आहे.

तसंही बुद्धिदात्याच्या, विद्येचं वरदान देणाऱ्या देवाच्या पूजेत शब्दफुलं वाहण्यापेक्षा अधिक सयुक्तिक काय असणार?