सांजावता दाटते का तुझी आठवण?

Deepak Pawar's picture
Deepak Pawar in जे न देखे रवी...
2 Nov 2022 - 10:46 am

सांजावता दाटते का तुझी आठवण?
जीवास या जाळते का तुझी आठवण?

होते तुझे गोड ते लाजणे ही
होते तुझे गोड ते हासणे ही
गेल्या सुखा माळते का तुझी आठवण?

वाऱ्यासवे शब्द येती तुझे हे
पर्णातुनी वाटते नांदती हे
गंधापरी वाहते का तुझी आठवण?

येती जशी पाऊले चांदण्याची
होते कशी काहिली ही मनाची
रातीस या भाळते का तुझी आठवण?

दीपक पवार.

प्रेम कविताकविताप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

2 Nov 2022 - 1:09 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे

Deepak Pawar's picture

2 Nov 2022 - 6:14 pm | Deepak Pawar

खूप खूप धन्यवाद सर.

प्राची अश्विनी's picture

5 Nov 2022 - 12:10 pm | प्राची अश्विनी

छान.

कर्नलतपस्वी's picture

5 Nov 2022 - 2:17 pm | कर्नलतपस्वी

येती जशी पाऊले चांदण्याची
होते कशी काहिली ही मनाची

आवडले.

Deepak Pawar's picture

6 Nov 2022 - 11:24 am | Deepak Pawar

प्राची मॅडम, कर्नलतपस्वी सर मनःपूर्वक धन्यवाद.