सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


(मल-आशय !)

Primary tabs

ज्ञानोबाचे पैजार's picture
ज्ञानोबाचे पैजार in जे न देखे रवी...
10 Jun 2021 - 8:20 am

आमच्या गुर्जींची क्वीता वाचून आमच्याही मलात तरंग उठले

(मल-आशय !)

मलाशयाच्या उदरामध्ये, गूढ कहाणि वसते आहे.
नाकात तुमच्या काही का ही?, का म्हणता आत दरवळते आहे.

खोल तळाशी मोठा पापलेट, वा अथवा चिकन चा तुकडा.
मलसारक हे चूर्ण त्यावरी, का? एरंडेल हा - जुनाच झगडा!

असे मलाशय अशी ठिकाणे, गूढ मनाचे रूपक असती.
केवळ चित्र तसे पाहता, नाक दाबूनी दूर धावती.

अर्थ तसा सहजी अन् सोपा, कोडे सगळे सांगून जातो.
सोसू कळ थोडी म्हणता, अवचित प्रोग्राम होऊन जातो.

(फोटू टाकण्याचा मोह आवरला आहे हे कृप्या लक्षात घ्यावे)

पैजारबुवा,

अदभूतकवळीकाणकोणकोडाईकनालगरम पाण्याचे कुंडकरुणहे ठिकाणइंदुरीकृष्णमुर्ती

प्रतिक्रिया

अत्रुप्त आत्मा's picture

10 Jun 2021 - 8:25 am | अत्रुप्त आत्मा

पैजार बाबा की जय!
___/\___ =))
वारलो रे वारलो!!!!
------------------------
जाता जाता:- चला,आपल्या समप्रदयात एक सक्रिय मेंबर वाढला! ;)

अनन्त्_यात्री's picture

10 Jun 2021 - 8:29 am | अनन्त्_यात्री

त्याचे चित्र मनात तरळून गेले.
ही कविता एखाद्या योग्य कविता संग्रहाच्या मलपृष्ठाची शोभा वाढवो ही शुभेच्छा! :)

अत्रुप्त आत्मा's picture

10 Jun 2021 - 8:30 am | अत्रुप्त आत्मा

@(फोटू टाकण्याचा मोह आवरला आहे हे कृप्या लक्षात घ्यावे) --- =))))))))

प्रचेतस's picture

10 Jun 2021 - 9:04 am | प्रचेतस

अरारारारारारारा =))

कहर आहे. मूळ प्रेरणा असलेल्या कवितेच्या कवीचा ह्या प्रांतात असलेला लौकिक लक्षात घेता असे काही विडंबन येईल असे वाटलेच होते.

संजय पाटिल's picture

10 Jun 2021 - 9:42 am | संजय पाटिल

धन्य धन्य हो माउली...

गुल्लू दादा's picture

10 Jun 2021 - 9:44 am | गुल्लू दादा

लय भारी..

पाषाणभेद's picture

10 Jun 2021 - 10:42 am | पाषाणभेद

विडंबन करण्यातही वेळ योग्य साधली गेली आहे. :-)

कुमार१'s picture

10 Jun 2021 - 10:53 am | कुमार१

लय भारी..

टवाळ कार्टा's picture

10 Jun 2021 - 2:04 pm | टवाळ कार्टा

=))

अहो कोणता म्हणुनी काय पुसता?
प्रतिदिनी एक दोनदा येतोच.
आता गेली दोन चार वर्षे आनंद पुसण्यातच गेली.

श्रीगुरुजी's picture

10 Jun 2021 - 2:45 pm | श्रीगुरुजी

मस्त!

इरसाल's picture

10 Jun 2021 - 4:03 pm | इरसाल

भ्यानक......भारीच

चौथा कोनाडा's picture

10 Jun 2021 - 4:04 pm | चौथा कोनाडा

😆

वामन देशमुख's picture

10 Jun 2021 - 4:07 pm | वामन देशमुख

जबरा विडंबन!

मलाशयाचा चंद्र शोधण्यातच जिंदगी बरबाद झाली!

वामन देशमुख's picture

10 Jun 2021 - 4:08 pm | वामन देशमुख

आमच्या गुर्जींची क्वीता वाचून आमच्याही मलात तरंग उठले

सोत्रि's picture

10 Jun 2021 - 4:30 pm | सोत्रि

जबरदस्त!

=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))

- (पैजारबुवांचा पंखा झालेला) सोकाजी

मल्मली तारुण्य माझे तू पहाटे पांघरावे !
मोकळ्या केसात माझ्या तू जीवाला गुंतवावे !

लागुनी थंडी गुलाबी शिर्शिरी यावी अशी, की
राजसा, माझ्यात तू अन्‌ मी तुझ्यामाजी भिनावे !

तापल्या माझ्या तनूची तार झंकारून जावी
रेशमी संगीत स्पर्शाचे पुन्हा तू पेटवावे !

रे ! तुला बाहूत माझ्या रूपगंधा जाग यावी
मी तुला जागे करावे ! तू मला बिलगून जावे !

तुषार काळभोर's picture

11 Jun 2021 - 4:41 pm | तुषार काळभोर

ज.ह.ब.ह.रा.हा.ट!

काय ती प्रतिभा म्हणायची!