मन तुझे-माझे

Primary tabs

मन्या ऽ's picture
मन्या ऽ in जे न देखे रवी...
15 Dec 2020 - 1:12 am

तुझ्याशी बोलता
मन माझे जणु बेभान होते
तुझ्याचं विचारात
मन माझे विरते

तु जवळ नसता
मन तुझ्यासाठीच झुरते
विरहात ही
मी तुझ्यातच रमते

तु कितीही दुर असावा
तरी तुझ्या मनाला
कधीही माझा विसर
न व्हावा

कितीही मैलांचे
अंतर असले तरी
मनाने तु सदैव
माझ्या पास असावे
तनाने दुर असलो
तरी मनाने एकरूप व्हावे!

-Dipti Bhagat
4 March, 2019

कविताप्रेमकाव्यमुक्तक

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

15 Dec 2020 - 9:50 am | प्रचेतस

सुरेख

मन्या ऽ's picture

15 Dec 2020 - 3:56 pm | मन्या ऽ

धन्यवाद प्रचेतस.. :-)

Jayagandha Bhatkhande's picture

2 Jan 2021 - 3:35 pm | Jayagandha Bhat...

मस्तच