प्राक्तनवेळा

कौस्तुभ भोसले's picture
कौस्तुभ भोसले in जे न देखे रवी...
20 May 2020 - 6:10 pm

क्षितिजाच्या पुसती रेषा
अंधार जसा दरवळतो.
काळीज कुणाचे रडते
चंद्र कुणाचा विव्हळतो.

काळाकडे घ्याव्या मागून
त्या हळव्या प्राक्तनवेळा.
विस्मृतीस कराव्या अर्पण
सुगंधी दुःखांच्या माळा.

रंगीत करावे डोळे
श्वासांना यावी भरती.
उगवून पुन्हा जन्मावे
पाऊस पडल्यावरती.

-कौस्तुभ

कविता माझीप्रेरणात्मकमाझी कवितामुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

मन्या ऽ's picture

20 May 2020 - 7:39 pm | मन्या ऽ

वाह! कविता आवडली.

कौस्तुभ भोसले's picture

20 May 2020 - 8:44 pm | कौस्तुभ भोसले

धन्यवाद