कोण दळण दळतयं आणी कोण पिठ खातयं...

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
1 Apr 2024 - 5:05 pm

जंग जंग पछाडले
शब्द नाही फुटला
सरकारी यंत्रणांना
दरदरून घाम सुटला

मीच करणार राज
मीच रहाणार चिफ
माझाच पट, माझीच चीत
मज द्या न द्या रिलीफ

मला नाही माहीत
नाही मला आठवत
सरकारी यंत्रणांना
हे का नाही कळत

मी नाही काही केलं
ज्यांनी केलं त्यांना बोला
सरकारी यंत्रणेला
आम आदमीचा टोला

बघू आता पुढं काय होतय
कोण दळण दळतयं
आणी कोण पिठ खातयं

अनर्थशास्त्रउकळीविडंबनरायते