ज्योत

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
7 Feb 2024 - 3:01 pm

रिकाम-टेकडी मोठी तिच्या माथ्यावर
माझा वायफळमळा-त्याच्या बांधावर
मृगजळ साठवितो रोज थोडे थोडे
पिऊनी ते दौडतात कल्पनांचे घोडे
एकशृंगी घोडे त्यांचे पसरूनी पंख
उडतात - टाळण्यास समीक्षकी डंख

कल्पिताचे वास्तवाशी जुळवी जो नाते
ज्योत त्याची विझण्याच्या आधी मोठी होते

मुक्त कवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

7 Feb 2024 - 6:47 pm | कर्नलतपस्वी

Oh, the magic of unicorns, So pure and bright, ...
But can't avoid critics even if he is right.

कवीता आवडली

चौथा कोनाडा's picture

7 Feb 2024 - 10:02 pm | चौथा कोनाडा

मस्तच
+१०१

प्रसाद गोडबोले's picture

10 Feb 2024 - 2:51 pm | प्रसाद गोडबोले

समीक्षकी डंख

हा शब्द आवडला , हे घ्या फुस्स्स्स्स्स =))))

प्राची अश्विनी's picture

20 Feb 2024 - 2:52 am | प्राची अश्विनी

आवडली, नेहमीप्रमाणेच नवीन कल्पना!