भरजरी

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
29 Jan 2024 - 4:33 pm

भासे भरजरी | चिंधी जिंदगीची
जेव्हा कवितेची । हाक येते ।।

हाक नि:शब्द ही। पंचप्राणांवर
घालते फुंकर । हलकीशी ।।

हलकेच काही । आक्रीत घडते
बेडी निखळते । त्रिमितीची।।

तिठा त्रिमितीचा । चिंधी ओलांडते
अकस्मात होते । भरजरी ।।

अव्यक्तमुक्तक