पंचमीतले रंग सांडले........

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
30 Mar 2022 - 1:56 pm

पंचमीतले रंग सांडले
झाडांनी ते बघा झेलले
डोक्यावरती तुरे गुलाबी
धुंद होऊनी फाग नाचले

लुसलुशीत ही कवळी पाने
मोहरून गेली सर्वच राने
आंबोळ्या निंबोळ्या सवे खेळती
ओढून नुतन वस्त्रे गर्द पोपटी

कोण चितारी चित्र काढतो
रंगांची रागदारी मांडतो
कोकीळ मंजुळ कुजन करते
मन मुदित हिंदोळ्यावर झुलते

कसरत
२९-३-२०२२

निसर्गमुक्तक

प्रतिक्रिया

कुमार१'s picture

30 Mar 2022 - 6:30 pm | कुमार१

छान आहे
आवडली

Nitin Palkar's picture

30 Mar 2022 - 7:24 pm | Nitin Palkar

+१

सुरेख!
फाग म्हणजे फाल्गुन का?

कर्नलतपस्वी's picture

30 Mar 2022 - 10:33 pm | कर्नलतपस्वी

"फाग ", होळी च्या वेळी गायचा एक उपशास्त्रीय लोकगीताचा प्रकार आहे. फाल्गुन महिन्यांत उत्तर भारतात प्रभू रामचंद्र,राधाकृष्ण, निसर्ग यावर रचलेली गीतांवर लोक नाचतात.
अवधी, बुंदेलखंडी,छत्तीसगढी आसे प्रदेशानुसार वेगवेगळे प्रकार.

होय,मी नुकतीच एका गायिकेची मुलाखत ऐकली.त्यात उत्तर भारतात होळी आणि भारतीय क्लासिकल होळी गीतांच महत्त्व खुप आहे,हे सांगितलं होतं.जवळपास तीन महिने या गीतांचा बहर असतो.
छान माहिती!

पाषाणभेद's picture

1 Apr 2022 - 11:44 pm | पाषाणभेद

रंगात नहाले

चौथा कोनाडा's picture

4 Apr 2022 - 1:23 pm | चौथा कोनाडा

व्वा, सुरेख रंगपुर्ण रचना + १
🌈

कर्नलतपस्वी's picture

4 Apr 2022 - 4:44 pm | कर्नलतपस्वी

धन्यवाद चौको जी