शब्दचित्र

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
17 Feb 2022 - 5:12 pm

संपले का रंग सारे
का कुंचले मोडले
दोन रंगात सारे
विश्व का रे रेखले

नीळा सावळया निर्झराचा
रंग कोठे लपवीला
काय ठावे तुझ्या मानसी
शुभ्र धवल का रे भावला

अंथरुन कालीन धवल
लपवले रंग सारे
उजळून विश्व सारे
दीप तेज मंदावले

नील गगन ,धवल तारे
वाहती उष्ण वारे
शोषून धवल रंग
हळूच फुटती धुमारे

येता ऋतुराज यौवनाचा
उघडेल मूठ त्याची
आशा हीच उद्याची
उधळून रंग सारे
उमटतील चित्रं नव पल्लवांची

कधी कधी निसर्गाला सुद्धा रंग खेळण्याचा मोह आवरत नाही आणि मग सुरु होते रंगांची किमया मनाला प्रसन्न करणारीनिसर्गकविताछायाचित्रणरेखाटन

प्रतिक्रिया

चौथा कोनाडा's picture

17 Feb 2022 - 5:30 pm | चौथा कोनाडा

सुरेख रंगचित्र !

सौन्दर्य's picture

17 Feb 2022 - 11:58 pm | सौन्दर्य

सुंदर वर्णन आणि आशावाद.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

18 Feb 2022 - 9:19 am | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली फारच सुरेख आणि सकारात्मक.

पैजारबुवा,