पंचतत्व

Primary tabs

पाषाणभेद's picture
पाषाणभेद in जे न देखे रवी...
24 Sep 2021 - 5:43 am

पंचतत्व

अनंत आकाश पाहता
मन माझे मोठे झाले
तेच आकाश मनात कोंबले
क्षणात सुक्ष्म अ‍ती लघू झाले ||१||

विस्तीर्ण जलाशय तो सागर
त्यापुढती मी यकश्चित केवळ
नाव घडवली फळकुट घेवून
लिलया पार कराया मिळे बळ ||२||

डोंगरांचे पर्वत जाहले
लंघून जाण्या उर धपापले
विमानात मात्र बसता
गिरिशिखर भव्य भासले ||३||

संकटांची धग आली पेटून
शत्रूसमान खिंडीत गाठून
वारामागून वार करून
पराजीत केले त्यांना जिंकून ||४||

मार्ग समोरील नवीन अवघड
चरण थकले चालून चालून
उत्साहाचा झरा न थकला
ध्येय समोर आले चालून ||५||

- पाभे
२४/०९/२०२१

निसर्गप्रेरणात्मककविताजीवनमान

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

24 Sep 2021 - 4:10 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

पंचतत्वांचा हा मेळ आवडला

पैजारबुवा,

गॉडजिला's picture

24 Sep 2021 - 4:13 pm | गॉडजिला

.