संभाव्याच्या अब्ज छटांतून

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
23 Sep 2021 - 6:50 pm

संभाव्याच्या अब्ज छटांतून
वर्तमान उजळतो कशाने?
कोण ठरविते? किंवा सारे,
यदृच्छयाच घडून जाते?

भूतभविष्यातील भासांचे
इंद्रजाल मायावी छेदून
काल-प्रवाहा स्तब्ध करोनी
ऐलपैल वर्तमान उरते

कालौघाची गाज अनाहत
चराचराला व्यापुनी उरते
"क्षण आत्ताचा क्षणजीवी नच"
क्षणोक्षणी वर्तमान म्हणते

अव्यक्तमुक्तक

प्रतिक्रिया

गॉडजिला's picture

23 Sep 2021 - 6:52 pm | गॉडजिला

आवडली.

सतीश रावले's picture

23 Sep 2021 - 7:47 pm | सतीश रावले

गाज हा शब्द मराठी आहे का?

इरसाल's picture

16 Oct 2021 - 4:33 pm | इरसाल

छान आहे कविता.

सतीश "गाज" हा शब्द मराठी नाही त्यांनी गाजी चा काना वेलांटी खोडुन स्वतःच्या मनासारखा एक शब्द तयार केलाय.

प्राची अश्विनी's picture

16 Oct 2021 - 4:40 pm | प्राची अश्विनी

हो, समुद्राची गाज म्हणतात.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

24 Sep 2021 - 4:09 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली

"क्षण आत्ताचा क्षणजीवी नच"
क्षणोक्षणी वर्तमान म्हणते

क्या बात है, सुंदर कल्पना,

पैजारबुवा,

पाषाणभेद's picture

25 Sep 2021 - 1:22 am | पाषाणभेद

विचार करायला लावणारी कविता.

अनन्त्_यात्री's picture

16 Oct 2021 - 4:09 pm | अनन्त्_यात्री

सर्व कवितारसिकांना धन्यवाद!

प्राची अश्विनी's picture

16 Oct 2021 - 4:40 pm | प्राची अश्विनी

सुरेख.