पिंपळपान

Primary tabs

श्रीगणेशा's picture
श्रीगणेशा in जे न देखे रवी...
13 Sep 2021 - 9:27 pm

मी लिहावं, तू वाचावं.
मी बोलावं, तू ऐकावं.

मी भांडावं, तू रुसावं.
मी हसवावं, तू हसावं.

मी न बोलता जाणावं,
तू डोळ्यांतून सांगावं.

काळजाला स्पर्शणारं, तुझ्या वहीतलं,
मी एक, पिंपळपान व्हावं...

कविता

प्रतिक्रिया

प्राची अश्विनी's picture

16 Sep 2021 - 9:18 am | प्राची अश्विनी

सोपी, सरळ आणि सुरेख!

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

16 Sep 2021 - 10:00 am | ज्ञानोबाचे पैजार

वाचून जुन्या आठवणी जाग्या झाल्या...
जोती ताईंची "ऐ .. चल न.." ही जगप्रसिध्द कविता आठवली.
दु दु संपादकांनी हा धागा वामा करुन टाकला

पैजारबुवा,

पाषाणभेद's picture

18 Sep 2021 - 11:52 pm | पाषाणभेद

पैजारबुवा धन्य आहात तुम्ही!!

बाकी प्रस्तूत कविता छान आहे.

श्रीगणेशा's picture

17 Sep 2021 - 11:00 pm | श्रीगणेशा

धन्यवाद प्राची, पैजारबुवा /\

गॉडजिला's picture

19 Sep 2021 - 5:07 pm | गॉडजिला

सुरेख.

श्रीगणेशा's picture

22 Sep 2021 - 1:10 am | श्रीगणेशा

धन्यवाद गॉडजिला, पाषाणभेद /\

कुमार१'s picture

9 Oct 2021 - 12:23 pm | कुमार१

सुरेख.

श्रीगणेशा's picture

11 Oct 2021 - 12:56 am | श्रीगणेशा

धन्यवाद कुमार सर /\