नव्हतं ठाऊक

Primary tabs

सरीवर सरी's picture
सरीवर सरी in जे न देखे रवी...
13 Apr 2021 - 11:06 pm

आता मनाच पाखरू
घर कुठे बांधणार?

नव्हतं ठाऊक
आठवणींच झाड
तू कधी तोडणार|

भाळला होतास
अखंड चिवचिवाटावर,

नव्हतं ठाऊक
ध्वनीसाज बोलीचा
तू निष्पर्ण करणार|

निराळा पसारा
जाणूनही.. आवरणार,

नव्हतं ठाऊक
झाले​ पसा~याचे जाळं
तू शिकारी कोळी असणार|

मनमाझी कवितामुक्तक

प्रतिक्रिया

रंगीला रतन's picture

27 Apr 2021 - 3:28 pm | रंगीला रतन

नव्हतं ठाऊक
झाले​ पसा~याचे जाळं
तू शिकारी कोळी असणार|

क्या बात है! मस्त एकदम!