तुझे चालणे दरवळून जाते.......

किरण कुमार's picture
किरण कुमार in जे न देखे रवी...
28 Feb 2021 - 1:29 pm

उन्हाला कसा थांगपत्ता नाही
कसे झाकले नभाला धुक्याने
इथे अतृप्त सुर्य व्यक्त होतो
जराशा कवडश्यातूनी मुक्याने ............

प्रवासा पुन्हा हाक अस्तित्व देते
गंधीत मृदाचे तृणांचे शहारे
इथे स्पर्श ओला निळ्या सागराचा
गगनातूनी जणू थव्यांचे पहारे .............

इथे धुंद असते अशी शर्वरी की
कुठे चांदणे विरघळून जाते
किती बोलणे ते चमकत्या विजेचे
तुझे चालणे मात्र दरवळून जाते ..............

- किरण कुमार

bhatkantiNisargपाऊसमुक्त कविताकविता

प्रतिक्रिया

कानडाऊ योगेशु's picture

1 Mar 2021 - 8:00 am | कानडाऊ योगेशु

सुंदर कविता.आवडली.

राघव's picture

1 Mar 2021 - 12:21 pm | राघव

मीटर थोडे अधिक सांभाळले तर आणिक सुबक होईल.
बाकी मृदा, तृण, शर्वरी, कवडसा हे सहसा न वापरले जाणारे शब्द वाचून छान वाटले. पुलेशु.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

1 Mar 2021 - 12:39 pm | ज्ञानोबाचे पैजार

अगदी असेच वाटले
कवितेतला भाव मात्र भावला,
पैजारबुवा,

किरण कुमार's picture

1 Mar 2021 - 2:48 pm | किरण कुमार

सुचनेचे स्वागत आहे.

इथे धुंद असते अशी शर्वरी की
कुठे चांदणे विरघळून जाते
किती बोलणे ते चमकत्या विजेचे
तुझे चालणे मात्र दरवळून जाते

वा भारी

आगाऊ म्हादया......'s picture

13 Mar 2021 - 8:37 am | आगाऊ म्हादया......

पुलेशु

प्रमोद देर्देकर's picture

13 Mar 2021 - 7:29 pm | प्रमोद देर्देकर

खुपच छान. आवडली