स्वामीराया

Primary tabs

शब्दांगी's picture
शब्दांगी in जे न देखे रवी...
20 Dec 2019 - 10:47 pm

स्वतःचे असे पसाभर (ज्ञान)
दुसऱ्याचे असे मूठभर
तरी नसे मान्य त्यासी
काय म्हणावे या वृत्ती
स्वामीराया
आदिमाया आदिशक्ती
हसतसे कैलासी
पाहूनी मानवाची मति
असे सर्व मायेची महती
स्वामीराया
कैसी प्रपंच्याची प्रगती
कैसा प्रपंच्याचा नाश
केवळ असे मायापाष
त्याचे कैसे सुख- दु:ख
स्वामीराया
दुराग्रही,अहंकार ग्रस्त
लोकांना करुनी त्रस्त
स्वतःचे ज्ञान पाजळती
त्यांची काय गीत होय
स्वामीराया
जैसे राजहंसाच्या वंशी
क्षीर तितुके प्राशुनी
उदक सांडूनिया देती
आम्हा तैसेची वागवी
स्वामीराया
आध्यात्म असे गूढ,प्रगाढ
त्याची कशी मोजावी गति
आम्ही केवळ अल्पमती
हे केवळ तुमच्याच हाती
स्वामीराया
शेवटी एकची प्रार्थना आता
पहावे लेकराकडे स्वामीनाथा
हे सकल जग पालन हारा
चरण प्रसाद मज द्यावा आता
स्वामीराया

धर्मकविता

प्रतिक्रिया

मुक्त विहारि's picture

21 Dec 2019 - 9:21 am | मुक्त विहारि

छानच आहे. ..

mrcoolguynice's picture

21 Dec 2019 - 11:47 am | mrcoolguynice

मस्तच !

शब्दांगी's picture

21 Dec 2019 - 10:40 pm | शब्दांगी

धन्यवाद

जॉनविक्क's picture

22 Dec 2019 - 9:01 pm | जॉनविक्क

फारच प्रांजळ लिखाण.

चौथा कोनाडा's picture

22 Dec 2019 - 11:03 pm | चौथा कोनाडा

छान आहे. आवडली.

दुराग्रही,अहंकार ग्रस्त
लोकांना करुनी त्रस्त
स्वतःचे ज्ञान पाजळती
त्यांची काय गीत होय

हे भारी विशेष आहे. असले दिग्गज रोज भेटतात, हे आठवले.