बिल देऊन आलो..

गवि's picture
गवि in जे न देखे रवी...
1 Jul 2019 - 10:38 am

सांगावयास गेलो,
ऐकून काय आलो?
सुनावलेस तू, मी
बिल देऊन आलो..

सैराट पावसाने
पुरता.. भिजून आलो.
त्या गोठल्या दुपारी
बिल देऊन आलो..

हात होता तुझा
अन कानशील माझे
लोकां उमजण्याआधी
बिल देऊन आलो.

चालते होणे त्वरे
सोपे गेले तुला
वेटराने हटकले, मी
बिल देऊन आलो.

डोळे भरून आले..
पावसाच्या भरवशावर
ना रोखले तयांना, अन
बिल देऊन आलो.

मांडणीदुसरी बाजूपर्ससहित अंग काढून घेणेलाल कानशील

प्रतिक्रिया

टर्मीनेटर's picture

1 Jul 2019 - 11:06 am | टर्मीनेटर

चार दिवसांत चार कवींना विडंबन करण्यास प्रवृत्त करणारी प्रेरणा जबरदस्तच म्हणायला पाहिजे :)
मजा आली वाचायला.

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

1 Jul 2019 - 11:11 am | ज्ञानोबाचे पैजार

भावना सखोल पोचल्या,
अर्थात या नंतर निराश न होता तुम्ही नव्या दमाने कामाला लागला असाल याची खात्री आहेच.
पैजारबुवा,

बिले भरायची तर काम केलेच पाहिजे ना?

नाखु's picture

1 Jul 2019 - 12:32 pm | नाखु

तो बिल पचास ही म्हण त्यावरुनच अस्तित्वात आली आहे.

विडंबन झकास

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

1 Jul 2019 - 12:43 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडले.

-दिलीप बिरुटे

देता का मग बिल? कुठे फाडूया बिल?

प्रशांत's picture

1 Jul 2019 - 12:54 pm | प्रशांत

+१

+ गविशेठ असेच लिहत रहा

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

1 Jul 2019 - 12:54 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

पावसाळा कट्टा करू आमच्या औरंगाबादला या तुम्ही तुमचे मित्र घेऊन.बील देण्यात येईल.

-दिलीप बिरुटे

गविंच्या मित्रांमध्ये आमचा समावेश असला तर आम्हीही येउ. (वेरूळला जाउ).

उगीच माझ्या नावावर बिल फाडू नको. त्यांना डायरेक विचार फ्रेंडशिप देतात का ते.

ओळखलंत का सर मला मिपावर आला कोणी
द्याल का हो फ्रेंडशिप मला लावून तूप लोणी

यशोधरा's picture

1 Jul 2019 - 2:29 pm | यशोधरा

=)) =))

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

1 Jul 2019 - 1:21 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

=)) =)) =))

आता खुदकन हसू आलं नाही

नावातकायआहे's picture

1 Jul 2019 - 5:45 pm | नावातकायआहे

+ १
बाडिस

तुम्ही, ज्ञापै, नाखु, गड्डा झब्बू सगळ्यांनी प्राचीतैला रॉयल्टी द्यायला हवीये खरतर! वर्षभराचा तिच्या आवडीच्या कॉफीचा पुरवठा करा तिला! =))

गवि's picture

1 Jul 2019 - 3:17 pm | गवि

नको.

कॉफीत ट्यानिन नावाचं विष असतं.

-गवि मास्तर

असूदे. त्या डोळ्यांतून टिपं गाळता, भांबावल्या दुपारी पितील कॉफी.

यशोधरा's picture

1 Jul 2019 - 3:24 pm | यशोधरा

टिपं ना गाळता हो.

नाखु's picture

1 Jul 2019 - 10:27 pm | नाखु

कुठले कुठले आजार उद्भवतात याची यादी शोधायला घेतली आहे.

तरीही आपल्या जबाबदारीवर कॉफी घेणे

कॉपीराइट बाहेरचा वाचकांची पत्रेवाला नाखु

प्राची अश्विनी's picture

3 Jul 2019 - 11:00 am | प्राची अश्विनी

अर्रर्रर्र

चंद्र.शेखर's picture

1 Jul 2019 - 3:52 pm | चंद्र.शेखर

ओरिजिनल पेक्षा जास्त वास्तववादी वाटलं.

जालिम लोशन's picture

1 Jul 2019 - 4:14 pm | जालिम लोशन

+1

कंजूस's picture

1 Jul 2019 - 5:14 pm | कंजूस

बिल व टिपही दिलीच असणार

सस्नेह's picture

1 Jul 2019 - 10:26 pm | सस्नेह

दासता-ए-दिलसे दर्दभरी है ...दासता-ए-बिल =))

प्राची अश्विनी's picture

3 Jul 2019 - 11:01 am | प्राची अश्विनी

बिल शेट झालात की हो.

विजुभाऊ's picture

3 Jul 2019 - 1:15 pm | विजुभाऊ

लय भारी गवि षेठ
तुम्ही कवितेच्या प्रांतात पण चौकर षटकार हाणता

खिलजि's picture

3 Jul 2019 - 4:29 pm | खिलजि

आवडली गेलेली आहे ,, भारी..... दुसरी एक भयानक सुचत आहे ...

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

3 Jul 2019 - 5:31 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लेखनावर किती प्रतिसाद आले ते बघायला आलो होतो, किती अवांतर.
आमच्या वेळी असं नव्हतं.

अशा अवांतर प्रतिसादामुळे लेखकाला खुप त्रास होतो. रात्री अपरात्री आपल्या लेखनावर कोणी छान छान म्हटलंय, कौतुक केलंय हे बघायला यावं आणि अवांतरमुळे लेखकाचा लिहिण्याचा मूड जातो.

-दिलीप बिरुटे

-दिलीप बिरुटे

आमच्या वेळी असं नव्हतं.

म्हणजे साठ सत्तर वर्षांपूर्वी ना?

कसं होतं तेव्हा, ? सांगा ना सर.

म्हणजे सर सत्तर वर्षांचे आहेत तर. आय सी.

डॉ सुहास म्हात्रे's picture

3 Jul 2019 - 9:01 pm | डॉ सुहास म्हात्रे

जन्मल्यापासून मिपा वाचत असल्यास सत्तर वर्षांचे, नाहीतर अधिक काही (?दहा-पंधरा) वर्षे वाढवावी लागतील. यु सी. ;) :)