आरोग्य पाठ भाग दोन

Primary tabs

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
28 Sep 2021 - 9:34 am

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

सुर्या सम जीणे
उदयास्त पाळणे
गजर न वाजणे
राम प्रहरी

दोन भाकरी
चारी ठाव करी
पंढरीची वारी ( morning walk)
नेम धर्म

चंद्रोदया माजी
अस्तासं पावणे
निद्रा समाधिस्त
नित्य होय

नको ते दिक्षीतं
नको जुवेकरी
का उगा छळशी
जठराग्नी

जिव्हेंचे चोचले
नाही मोह माया
न शीणवी काया
आणी मन

हेची नित्य कर्म
आरोग्याचे मर्म
मनुष्य जन्म दुर्लभ
हेची जाण

हरी मुखे म्हणा
हरी मुखे म्हणा

कविता माझीआरोग्य

प्रतिक्रिया

पाषाणभेद's picture

12 Oct 2021 - 5:37 pm | पाषाणभेद

हरी हरी

रंगीला रतन's picture

13 Oct 2021 - 10:30 am | रंगीला रतन

आवडली :=)

कंजूस's picture

13 Oct 2021 - 6:27 pm | कंजूस

समजला नाही.

कर्नलतपस्वी's picture

21 Oct 2021 - 10:40 am | कर्नलतपस्वी

स्वस्थ स्वास्थ याचा घ्या धडा
नका वाढवू पोटाचा घडा
सर्व काही खाण्यासाठी
सकाळी उठोनी व्यायाम करा....
सर्वांचे धन्यवाद