सर्व मिपाकरांना विनंती, वारंवार सूचना देऊनही 'चालू घडामोडी' आणि इतरही काही धाग्यांत व्यक्तिगत पातळीवर केली जाणारी टीका दिसून येते. पक्षांचे प्रमुख, पक्ष यांच्यावर केल्या जाणा-या टिकाही संयमित असाव्यात अशी अपेक्षा आहे, नव्या कायद्यांमुळे संकेतस्थळावरील सर्वांचा वावर कायद्यातील नियमाबरोबर, सार्वजनिक संस्थळावरील सभ्यतेचे किमान निकष पाळणारा असावे असे मिपा व्यवस्थापनाचे मत आहे, यापुढे असे आढळून येत राहिल्यास कोणतेही स्पष्टीकरण न देता असे प्रतिसाद, धागे सरसकट अप्रकाशित केल्या जातील किंवा खाते निष्कासित करण्यासारखी कठोर कारवाई केली जाईल याची सर्वांनी नोंद घ्यावी व सहकार्य करावे.

- मिपा व्यवस्थापन


येत नाही...

Primary tabs

अजब's picture
अजब in जे न देखे रवी...
21 Jul 2020 - 12:40 pm

हारण्याची* वेळ जोवर येत नाही
शक्यता नाकारता तर येत नाही...

प्रश्न हा भंडावतो आहे मनाला
का कधी प्रश्नास उत्तर येत नाही...

हा उन्हाचा दोष की माझा म्हणू मी?
सावली माझ्याबरोबर येत नाही...

टेकल्यावर रोज डोके, समजलो मी
पत्थराला कधिच पाझर येत नाही...

चोरले अन तोडले आहे हृदय तू
आळ त्याचा पण तुझ्यावर येत नाही...

दूरवर आलो कुठे आहे 'अजब' मी?
एवढे चालूनही घर येत नाही...

(*'हारण्याची'ऐवजी 'जिंकण्याची' वाचायलाही हरकत नाही.)

गझल

प्रतिक्रिया

प्रमोद देर्देकर's picture

21 Jul 2020 - 2:04 pm | प्रमोद देर्देकर

मस्त आवडली.

संजय क्षीरसागर's picture

21 Jul 2020 - 2:31 pm | संजय क्षीरसागर

एवढे चालूनही घर येत नाही...

सध्या घरातल्या घरात चालल्यामुळे असं होतं असेल.

सावली माझ्याबरोबर येत नाही...

डोक्यावर छत्री असल्यामुळे सावली पडत नाही.

आळ त्याचा पण तुझ्यावर येत नाही...

एकदा विचारायचं डेरिंग करुन पाहा !

का कधी प्रश्नास उत्तर येत नाही...

प्रश्न ऑप्शनला टाका, काम तमाम !

श्वेता२४'s picture

21 Jul 2020 - 3:25 pm | श्वेता२४

आवडली

अत्रुप्त आत्मा's picture

21 Jul 2020 - 5:47 pm | अत्रुप्त आत्मा

छान..

अत्रुप्त आत्मा's picture

21 Jul 2020 - 5:48 pm | अत्रुप्त आत्मा

वि-डंबन येतय...
उमुमुमुं... हुंम्मम्ब!!! आ: ... होत नाही!

सत्यजित...'s picture

21 Jul 2020 - 10:34 pm | सत्यजित...

क्लास! सुंदर गजल!!

राघव's picture

21 Jul 2020 - 11:23 pm | राघव

चोरले अन तोडले आहे हृदय तू
आळ त्याचा पण तुझ्यावर येत नाही...

ही द्विपदी खास आवडली!