प्रीतमाळ

चांदणशेला's picture
चांदणशेला in जे न देखे रवी...
20 Sep 2023 - 9:42 am

हृदयात गुंफूनी हृदय होई एक जीव
ही प्रीतमाळ ओवूनी मांडू नवा डाव

आले सर्व सोडूनी उरली न भीती
युगायुगांचा आता तूच रे सोबती

रूप तुझे मी डोळ्यांत गोंदले 
नक्षीदार सावल्यानी ऊन झाकून गेले

घेऊनी हाती तू माझ्या हातांना
ओंजळीत भरल्या मोगऱ्याच्या गंधखुणा

सांज फुलून येता जावू फुलांच्या गावी  
चालता चालता वाट नक्षत्रांची व्हावी

कविता माझीप्रेमकाव्य

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

20 Sep 2023 - 10:02 am | कर्नलतपस्वी

सांज फुलून येता जावू फुलांच्या गावी
चालता चालता वाट नक्षत्रांची व्हावी

सुंदर.

चांदणशेला's picture

20 Sep 2023 - 11:13 am | चांदणशेला

धन्यवाद

Bhakti's picture

20 Sep 2023 - 11:04 am | Bhakti

सुरेख!

चांदणशेला's picture

20 Sep 2023 - 11:13 am | चांदणशेला

धन्यवाद

कुमार१'s picture

14 Oct 2023 - 7:56 pm | कुमार१

सुंदर.