इंद्रजाल

Primary tabs

अनन्त्_यात्री's picture
अनन्त्_यात्री in जे न देखे रवी...
24 May 2022 - 4:50 pm

शतकातुनी एखादा रचितो
कवि, शब्दांचा जमवुनी मेळ,
कविता- जी करुनिया अचंबित
विलक्षणाचा मांडी खेळ

जेथ पोचुनी तर्क कुंठतो
तीच वाट पकडे कवि तो
इंद्रजाल शब्दांचे विणी -जे
रसिक कधी भेदू न शकतो

नित्य बदलते दृष्य दिसावे
स्फटिक लोलकातून जसे
वाचत असता ऐसी कविता
पुन्हा नवी का भासतसे?

मुक्तक

प्रतिक्रिया

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

25 May 2022 - 11:08 am | ज्ञानोबाचे पैजार

आवडली, तरल कविता
पैजारबुवा,

श्रीगणेशा's picture

27 May 2022 - 8:27 am | श्रीगणेशा

जेथ पोचुनी तर्क कुंठतो
तीच वाट पकडे कवि तो

खरं आहे! छान लिहिलं आहे!!