सूचना

वारंवार सूचना देऊनही काही सदस्य वैयक्तिक आणि खालच्या पातळीवरील प्रतिसाद देत आहेत. असे आढळल्यास विना सूचना कडक कारवाई करण्यात येईल.

का संपली पुण्याई.....

Primary tabs

कर्नलतपस्वी's picture
कर्नलतपस्वी in जे न देखे रवी...
6 Feb 2022 - 10:32 am

कोकिळा गप्प झाली का
माहीत नाही का रुसून गेली
कोण गाईल आता अंगाई
का संपली पुण्याई

कोण रिझवेल आता
कोण निजवेल आता
ऐकता भजन, भूपाळी
दिस उगवेल का नाही

गानसम्राज्ञी दिदीनां सजल नयन भावपूर्ण श्रद्धांजली.

अविश्वसनीय

प्रतिक्रिया

कर्नलतपस्वी's picture

6 Feb 2022 - 11:40 am | कर्नलतपस्वी

शांत झाली वीणा
तुटल्या तंबोऱ्याच्या तारा
मनी दाटला हुंदका
सजल नयना फुटल्या वाटा
निश्ब्द झाले अतंरग
एवढेच पाटी माडंले
बाकी आसवांनी सांडले

चांदणे संदीप's picture

6 Feb 2022 - 12:04 pm | चांदणे संदीप

भावपूर्ण श्रद्धांजली! :(

हे असे घडू नये वाटते
नेमके तेच घडत असताना...

सं - दी - प