आठवते का ...

Primary tabs

प्रज्ञादीप's picture
प्रज्ञादीप in जे न देखे रवी...
5 Oct 2021 - 9:04 am

आठवते का तुला साजणा ...?

तुझी माझी प्रीत कशी जुळली
हृदयी प्रेम धारा कधी वाहीली
न तुला कळली न मला कळली

बोलता बोलता एकमेकांसोबत
आपण किती दूर चालत गेलो
परतीच्या या वाटा
नकळत साय्रा विसरत गेलो
भान न राहीले वास्तवाचे
प्रेम पाखरे कशी सीमा
ओलांडुन उडाली ..?

आठवते का तुला साजणा ...?

कविता

प्रतिक्रिया

मार्कस ऑरेलियस's picture

5 Oct 2021 - 11:47 pm | मार्कस ऑरेलियस

नाही.

श्रीगुरुजी's picture

6 Oct 2021 - 9:46 am | श्रीगुरुजी

छान कविता!

प्रज्ञादीप's picture

6 Oct 2021 - 2:33 pm | प्रज्ञादीप

धन्यवाद गुरुजी