..बहुतेक रेशमी होते!

Primary tabs

राघव's picture
राघव in जे न देखे रवी...
18 Apr 2021 - 12:32 am

आकार घडीव घडले..
[पण] आघात अनावर होते!

डोळ्यांशी डोळे भिडती..
संवाद कोवळे होते!

स्वत्वाची ओळख नाही..
[प्रतिबिंब सोवळे होते!]

अंधार असु देत जरासा..
तेजाचीच सवय होते!

आयुष्य क्षणांतून घडते..
अन् क्षण, मोजके होते!

--

निसटून जातसे काही..
बहुतेक रेशमी होते!

राघव

कविता

प्रतिक्रिया

प्रचेतस's picture

18 Apr 2021 - 6:39 am | प्रचेतस

अतीव सुंदर.

प्रमोद देर्देकर's picture

18 Apr 2021 - 7:33 am | प्रमोद देर्देकर

मस्त आवडली.
पण 2रे कडवे ओळ कंसात का लिहिली ?

स्वगतात्मक लिहितांना मी कधी कधी कंस वापरतो, जर चपखल वाटला तर.

चौथा कोनाडा's picture

18 Apr 2021 - 11:59 am | चौथा कोनाडा

छानच !


स्वत्वाची ओळख नाही..
[प्रतिबिंब सोवळे होते!]


हे तर खासच !

चांदणे संदीप's picture

19 Apr 2021 - 2:40 pm | चांदणे संदीप

आयुष्य क्षणांतून घडते..
अन् क्षण, मोजके होते!

हे खासच!

सं - दी - प

ज्ञानोबाचे पैजार's picture

20 Apr 2021 - 11:38 am | ज्ञानोबाचे पैजार

विडंबन वाचून मग इथे पोचलो..

कविता झकास जमली आहे.. अतिशय आवडली

पैजारबुवा,

शा वि कु's picture

20 Apr 2021 - 12:25 pm | शा वि कु

कविता आवडली.

गॉडजिला's picture

20 Apr 2021 - 12:33 pm | गॉडजिला

....

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Apr 2021 - 12:34 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

खास.आवडली रचना.

-दिलीप बिरुटे

गोंधळी's picture

20 Apr 2021 - 1:15 pm | गोंधळी

👌 सगळ्याच ओळी खुप छान.

खिलजि's picture

20 Apr 2021 - 3:40 pm | खिलजि

जब्राव येक्दम