मन

Primary tabs

Pratham's picture
Pratham in जे न देखे रवी...
19 Sep 2020 - 10:08 pm

मन हे कधी शांतपणे खळखळणारा झरा,
तर कधी अथांग सागरी लाट.
मन हे कधी कातळ खडकासारखे टणक,
तर कधी कापसासारखं नाजूक.
मन हे कधी आकाशात उंच झेपावणारे पाखरू,
तर कधी अविचल,स्निथप्रज्ञ क्रौंच.
मन हे कधी हिमालयासारखे भव्य,
तर कधी लाजाळू सारखे संकुचित.
मन हे कधी एक संथ पावसाची लहर,
तर कधी धो धो कोसळणाऱ्या सरी.

-प्रथमेश

कविता

प्रतिक्रिया

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

20 Sep 2020 - 4:14 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

उत्तम, लिहिते राहा. शुभेच्छा.

-दिलीप बिरुटे

Pratham's picture

21 Sep 2020 - 8:08 am | Pratham

धन्यवाद.

Jayagandha Bhatkhande's picture

30 Oct 2020 - 3:06 pm | Jayagandha Bhat...

मनाचिये मनी...!!