तारुण्य पुन्हा जगताना

Primary tabs

माहितगार's picture
माहितगार in जे न देखे रवी...
3 Mar 2020 - 11:38 am

गीत गाऊन
रितं होताना

विवेक प्रगल्भ
निर क्षीर होताना
तारुण्यातला
अनुभव
पुन्हा जगताना

रितेपण
अधिक मोकळेपणाने
भरुन काढताना

नेमकं कोण कोण
तरुण होत ?
कवि, कविचे
अनुभव भावना
प्रेरणा नी कल्पना
की वाचकाची
अनुभूती ?

कखगजिलबीमुक्तक

प्रतिक्रिया

चांदणे संदीप's picture

3 Mar 2020 - 12:08 pm | चांदणे संदीप

हे भारी झालं आहे! :)

सं - दी - प

प्राची अश्विनी's picture

3 Mar 2020 - 7:00 pm | प्राची अश्विनी

अनुभूती सगळ्यांनाच येत असावी.

माहितगार's picture

4 Mar 2020 - 12:48 pm | माहितगार

अगदी !

प्रतिसादांसाठी प्राची आणि संदिप दोघांचेही आभार

खिलजि's picture

7 Mar 2020 - 10:21 pm | खिलजि

मागाकाका सुरेख चाललाय कवितांचा प्रवास .. आपल्या गाडीने ट्रक बदललाय कि काय .. पण जे काही स्टेशन येतंय ते जणू भावनांच्या /निसर्गाच्या /कल्पनांच्या /अनुभूतीच्या जवळच जातंय .. नाहीतरी या कोलाहलात आहेच काय .. प्रतिसाद /उपमर्द /मी आणि मीपणा हेच उरलंय.. त्यापेक्षा आपलं हे कल्पनेचं स्टेशन बरं.. कुणी चढलं तर ते आपलं नाहीतर आपणच मालक ... काय बोलताय

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

9 Mar 2020 - 10:51 am | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

लिहिते राहा.

-दिलीप बिरुटे