तो, ती आणि ते

Primary tabs

Rohini Mansukh's picture
Rohini Mansukh in जे न देखे रवी...
22 Dec 2019 - 5:09 pm

त्याने म्हटले
'तू वाटशी चंद्र मजला'
तिने ऐकले
'चेहऱ्यावर डाग कसला'
त्यांना वाटले
'आता हा फसला'

तिने म्हटले
'थांब ना जरा'
त्याने ऐकले
'आयता सापडलास बरा'
त्यांना वाटले
'हा नेहमीचाच नखरा'

त्यांनी म्हटले
'आगळी तुमची प्रीत'
त्याने ऐकले
'कोण हार कोण जीत'
तिला वाटले
'वेगळी जगाची रीत'

- सौ. रोहिणी मनसुख

हास्यकविता

प्रतिक्रिया

जॉनविक्क's picture

22 Dec 2019 - 8:27 pm | जॉनविक्क

छान

Rohini Mansukh's picture

23 Dec 2019 - 5:57 am | Rohini Mansukh

Dhanyavad

चौथा कोनाडा's picture

27 Dec 2019 - 11:20 pm | चौथा कोनाडा

सुरेख !

चांदणे संदीप's picture

1 Jan 2020 - 7:06 pm | चांदणे संदीप

कविता आवडली.

सं - दी - प

प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे's picture

4 Jan 2020 - 5:27 pm | प्रा.डॉ.दिलीप बिरुटे

आवडेश.

-दिलीप बिरुटे